TURİZME YÖNELİK AKADEMİK ÇALIŞMA ALANLARINDA SON GELİŞMELER: Yeni Hareketilikler Paradigması

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-09
Authors
TATAROĞLU, Enis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Thomas Kuhn’un 20. yüzyıl klasikleri arasında yer alan Bilimsel Devrimlerin Yapısında tartıştığı ‘paradigma’ ve ‘paradigma degişimi’ kavramları bilim insanlarının bilim yapma pratikleri, alanlarına ilişkin yapılanmalar ile bunların değişmesi üzerine yapılan sorgulamalarda önemini korumaya devam etmektedir. Paradigma kavramı bir bilimsel topluluğun üyelerince yürütülen çalışmalarda paylaşılan pratik, teknik ve değerler bütününü içeren düşünce çatısı olarak tanımlanmaktadır. Bir akademik disiplin alanı ve pratiğini belirlemeye rehberlik eden ortak kabuller veya kavramsal çerçeveler kümesi olarak da nitelendirilebilir. Paradigma kavramı, Kuhn’a göre, bir bilimsel disiplinin hangi soruların nasıl sorulacağı, test edileceği ve yorumlanacağı ile ilgili düşünce yapılarını ve çalışma şeklini düzenleyen ve üyelerince paylaşılan ortak yapıları ifade eder.
Description
Keywords
international trade and logistics
Citation