THE CONTEMPORARY REPRESENTATIONS OF MYTHS: HOMER’S THE ODYSSEY IN MARGARET ATWOOD’S THE PENELOPIAD, THE MYTH OF ATLAS AND HERACLES IN JEANETTE WINTERSON’S WEIGHT AND OVID’S METAMORPHOSIS IN ALI SMITH’S GIRL MEETS BOY

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-11-10
Authors
ADIGÜZEL, Leyla
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The fact that a well-known Scottish publishing house, Canongate, launched a series of myths in 2005 with the aim of having one hundred myths rewritten by 2038 has indicated that long-established tradition of interest in the ancient myths has turned into a trend in contemporary literature. To this end, having commissioned many authors of different nationalities to rewrite the myths of various cultures, the publishing house has also included Margaret Atwood, Jeanette Winterson and Ali Smith in the project. From this point forth, the objective of the dissertation is to examine the three novels respectively The Penelopiad, Weight, and Girl Meets Boy published within the scope of the aforementioned project with reference to the archetypal criticism; and explore the methods employed by the authors in the process of retelling the canonical myths. In this context, the dissertation has revealed that employing various literary techniques such as parody, carnival, and pastiche the three authors dislodge the traditional archetype notion in their new versions. The study also draws attention to the fact that the writers embrace Bakhtin's account of polyphony in their hybrid works where the male-dominated discourse has been replaced by the female discourse. Accordingly, the three authors who provoke the reader through tricks and word plays assume the trickster artist role by breaking the rules and telling the ancient myths from a different point of view that challenges the epic traditions. The dissertation, thus, concludes that the ancient myths, being brought back to the agenda after hundreds of thousands years are reshaped in the trickster authors' hands through various strategies; and transformed into new hybrid texts that can be evaluated from various perspectives.
Description
Mitlerin Çağdaş Temsilleri: Margaret Atwood’ un Penelope'sinde Homeros'un Odysseia Destanı, Jeanette Winterson'ın Atlas’ın Yükü’ nde Atlas ve Herakles Efsanesi ve Ali Smith'in Girl Meets Boy’ unda Ovid'in Dönüşümler Anlatı Şiiri
ÖZ: Ünlü İskoç yayınevi Canongate’in, 2038 yılına kadar yüz mitin yeniden yazdırılması amacıyla 2005 yılında mit projesi başlatması, antik mitlere süregelen ilginin, çağdaş edebiyatta yaygın bir eğilim haline geldiğini göstermiştir. Bu amaçla, farklı milletlerden birçok yazara çeşitli kültürlerin destanlarını yeniden yazdıran yayınevi; projeye Margaret Atwood, Jeanette Winterson ve Ali Smith'i de dâhil etmiştir. Bu noktadan hareketle tezin amacı, söz konusu proje kapsamında yayımlanan sırasıyla Penelope, Atlas’ın Yükü ve Girl Meets Boy adlı üç romanı arketipsel eleştiri kuramı açısından incelemek ve kadim mitleri yeniden anlatma sürecinde yazarların yararlandıkları yöntemleri araştırmaktır. Bu bağlamda tez, üç yazarın parodi, karnaval ve pastiş gibi çeşitli edebi teknikleri kullanarak, mitlerin yeni versiyonlarında geleneksel arketip kavramını sarstıklarını ortaya koymuştur. Çalışma, yazarların erkek egemen söylemin yerini kadın söylemine bıraktığı hibrit eserlerinde, Bakhtin'in çok seslilik kavramını benimsediklerine de dikkat çekmektedir. Buna göre, okuyucuyu kışkırtan hilebazlıklar ve kelime oyunları ile geçmişe atıfta bulunan üç yazar, kuralları çiğneyerek ve antik mitleri epik geleneklere meydan okuyan farklı bir bakış açısıyla anlatarak, hileci sanatçı olduklarını doğrulamaktadırlar. Böylece tezde, yüzbinlerce yıl sonra tekrar gündeme gelen antik mitlerin, hileci yazarların ellerinde çeşitli stratejilerle yeniden şekillendirildiği ve farklı bakış açılardan değerlendirilebilecek hibrit metinlere dönüştürüldüğü sonucuna varılmıştır.
Keywords
english language and literature
Citation