APPLYING USER-CENTERED DESIGN TO M-LEARNING APPLICATION FOR ATILIM UNIVERSITY LECTURES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-25
Authors
Kartal, Kağan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Today IT systems can be developed by creating an interaction between human and computer but these systems are not examined enough about usability of the systems. Usability is a term refers to user experience. It is explained by ease of use of a product. A highly usable system provides some benefits for both users and businesses such as efficiency and quality. Also this is related with User-Centered Design and Design-Based Research. User-Centered Design (UCD) is a design process, which focuses on users in development lifecycle who will use the product. The focus area of UCD helps to get exact requirements from users. To make successful UCD process, Design-Based Research methodology is the best, which has a similar lifecycle in process. System Usability Scale (SUS) is a measuring tool to get a scale about usability of a system. It is mentioned as “quick and dirty” yet it is reliable. SUS provides an evaluation of usability of a system by 10 statements and it gives a score over 100. In this study, an M-Learning application was developed with high usability. UCD was integrated with Design-Based Research methodology in development process and the system was evaluated with SUS. As the result of this study, UCD and Design-Based Research methodology was integrated and applied successfully. The M-Learning application, which is developed in this study, is evaluated by users with using SUS and the application got score 90,25 over 100.
Description
ATILIM ÜNİVERSİTESİ DERSLERİ İÇİN MOBİL ÖĞRENME UYGULAMASINDA KULLANICI MERKEZLİ TASARIM KULLANMA
ÖZ: Günümüzde insan ve bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişki kurularak bu durumu irdeleyen bilişim sistemleri geliştirilebilmektedir. Ancak bu sistemlerde kullanılabilirlik henüz yeterince irdelenmemektedir. Kullanılabilirlik terimi kullanıcı deneyimini tanımlar. Esas olarak bir ürünün kullanımının kolaylığıyla açıklanır. Kullanılabilirliği yüksek olan sistemlerin hem kullanıcıya hem de sistemin ait olduğu firmaya etkinlik ve kalite gibi bazı faydaları olup Kullanıcı Merkezli Tasarım ve Sistem Kullanılabilirlik Ölçütü ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Kullanıcı Merkezli Tasarım ise ürünü kullanacak kullanıcılara odaklanan ve bunu yaşam döngüsünde kullanan bir süreçtir. Kullanıcı Merkezli Tasarım sürecinin gerçek kullanıcıya odaklanması, kesin bir şekilde gereksinim toplamaya yardımcı olur. Kullanıcı Merkezli Tasarımın başarılı olabilmesi için kendisiyle yakın bir içeriğe sahip olan Tasarım Tabanlı Araştırma metodu en uygun metottur. Sistem Kullanılabilirlik Ölçütü, bir sistemin kullanılabilirliğini ölçen bir ölçüm aracıdır. “Çabuk ve kirli” olarak tanımlansa da gayet güvenilirdir. Bu ölçüt 10 adet durumu değerlendirerek 100 üzerinden puan verir. Bu çalışmada kullanılabilirliği olan bir mobil öğrenme uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirme esnasında Kullanıcı Merkezli Tasarım ve Tasarım Tabanlı Araştırma Metodu birlikte irdelenmiş ve ayrıca ölçüm için Sistem Kullanılabilirlik Ölçütü kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Kullanıcı Merkezli Tasarım ve Tasarım Tabanlı Araştırma Metodu başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Geliştirilen mobil öğrenme uygulaması, kullanıcılar tarafından Sistem Kullanılabilirlik Ölçütü ile değerlendirilmiş ve 100 üzerinden 90,25 puan elde edilmiştir.
Keywords
computer engineering
Citation