DEVELOPMENT OF EFFECTIVE METHODOLOGY FOR IMPROVING UNDERGRADUATE PROGRAM CURRICULUM IN HIGHER EDUCATION UTILIZING SIX SIGMA APPROACH

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-15
Authors
Dakhil, Abdulmuhsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The curriculum structure of undergraduate programs in all universities is based on the required knowledge, skills, and attitudes needed in business life by graduates of related department. Graduates will use their knowledge, skills, and competencies to fulfill the requirements of jobs related with selected department. However, there is a general concern that the existing undergraduate programs of universities are not providing graduates with the required level of knowledge, skills, and attitudes that they will need in order to succeed in professional practice. This simply shows the gap between what is taught in university and what is needed in industry. For that reason, a considerable number of graduates are employed in the industrial environment where there isn’t often close match between the elements of their education, and the skills and knowledge required for the success in the industry. As a result, the academia has been attempting to improve curricula for many years. Some new courses are added, some of current courses are deleted, and some of the current courses are combined. A remarkable amount of research has been conducted on curriculum development. What is lacking, a methodology that incorporates the many dimensions that affecting the process of curriculum improvement as well as quantitative tools that address the requirements of the various stakeholders that are essential to improving the curriculum. The aim of this study is developing a quantitative methodology utilizing Six-Sigma quality improvement approach to make the changes required for improving undergraduate program curriculum of higher education institutions. The changes needed for improving the curriculum can be identified in terms of knowledge, skills, and competencies that graduate from a particular program curriculum need to possess by implementing this methodology. The developed methodology was implemented to make improvement in one of the engineering departments in higher education. Manufacturing engineering department was selected for this purpose. A set of desired competencies were developed from the exiting data related to manufacturing engineering programs. This set is then used in the development of a comprehensive survey to capture different perspectives from various stakeholders such as graduates, employers, and academics. Statistical analysis of the survey was done by SPSS to get some information about the importance and their roles in the performance of developed competencies to identify where improvement efforts to be targeted. Some changes to the current curriculum of the manufacturing engineering department were proposed by using the developed methodology. Proposed changes were verified by using commercial recruitment adds for the manufacturing engineering department in kariyer.net.
Description
ALTI SİGMA YAKLAŞIMINI KULLANAN YÜKSEK ÖĞRETİMDE LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMINI GELİŞTİRMEDE ETKİLİ METODOLOJİ GELİŞTİRME
ÖZ: Tüm üniversitelerdeki lisans eğitimi veren bölümlerin müfredat yapısı, o bölümden mezun olan öğrencilerin iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi beceriler ve yeteneklere dayanır. Mezunlar bilgi becerileri ve yeteneklerini bölümleri ile ilgili seçmiş oldukları işlerdeki ihtiyaçları karşılamak amacı ile kullanacaktırlar. Bununla birlikte üniversitelerin mevcut lisans programlarının öğrencilerin mesleklerinde başarılı olmaları için gerekli olan bilgi beceri ve yeteneklere sahip mezunları piyasaya sağlayamadıklarına ilişkin genel bir kanı bulunmaktadır. Basit olarak bu üniversitede öğretilenler ile endüstride ihtiyaç duyulanlar arasındaki açıklığı göstermektedir. Bu nedenle dikkate değer sayıda üniversite mezunu bilgi beceri ve yetenekleri ile tam uyumlu olmayan işlerde istihdam edilmektedir. Müfredatın geliştirilmesi ile ilgili bu nedenle çok sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Eksik olan husus ise müfredat geliştirme sürecine etki eden birçok faktörü ve farklı paydaşların görüşlerini dikkate alan sayısal bir metodolojinin olmamasıdır. Bu tezin amacı müfredat geliştirmede Six-Sigma kalite geliştirme yaklaşımını kullanan sayısal bir metodoloji geliştirmektir. Metodolojinin uygulanması ile seçilen bir bölüm için mezunların ihtiyaç duyacakları bilgi beceriler ve yetenekler bazında değişiklik önerileri belirlenebilecektir. Geliştirilen metodoloji yüksek öğrenimde mühendislik bölümlerinden birinin müfredatının geliştirilmesi amacı ile uygulanmıştır. İmalat Mühendisliği Bölümü bu amaçla seçilmiştir. Seçilen mevcut imalat mühendisliği bölümleri müfredatlarından oluşturulan bilgi beceriler ve yetenekler seti üzerinde öğrenciler, öğretim üyeleri ve endüstri temsilcileri gibi farklı paydaşların görüşlerinin alınacağı ayrıntılı bir anket geliştirilmiştir. Seçilen bilgi, beceri ve yetenekler setinin önem ve performans üzerine etkilerinin ölçümlenmesine ilişkin anketin istatistiksel analizleri SPSS kullanılarak yapılmıştır. İmalat mühendisliği müfredatı üzerinde geliştirme yapılacak alanlar metodoloji tarafından önerilmiştir. Önerilen değişikliklerin geçerliliği kariyer.netten alan imalat mühendisliği işe giriş ilanları analiz edilerek belirlenmiştir.
Keywords
engineering systems
Citation