ANALYZING THE ADMINISTRATIVE AND STAFF REQUIREMENTS OF E-GOVERNMENT SERVICES AND PRIORITIZING THE DEPLOYMENT WITH MODULAR DESIGN: IRAQI CORRECTION SERVICES CASE STUDY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-28
Authors
Alameri, Mohammed
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Iraqi Correction Services (ICS) is a department within the Ministry of Justice. Most services are provided through traditional paper and pen system. This system causes delays in service provision time and work over-load on ICS staff which translates into a high cost of service provision. Analysis of the collected data showed the priority should be given to the following services when automating ICS services: Requests of permission for official work, Sharing inmate status information, Rehabilitation services for released inmates, Requests for inmates‟ visits, Legal email services, Informatory services for inmate families, announcement of ICS responsibilities, Controlled and filtered email services between inmates and their families. The results of the analysis also point to the web-based service delivery as the most preferred user interface in automation of the services.
Description
ÖZ: Irak Tututuklu Hizmetleri, Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kurumdur. Bu kurumda hizmetlerin çoğu klasik kağıt-kalem sistemi ile verilmektedir. Bu çalışma şekli hizmet sunumunda zaman kaybına, kurum çalışanları üzeride iş yükü yığılmasına sebep olmakta ve bütün bunlar da hizmet sunumunda yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Tutuklu Hizmetleri kurumundaki süreçlerin otomasyonu için yapılan veri analiz çalışmalarıneticesinde öncelik verilecek hizmetler şunlardır: Resmi iş takibi için müsaade süreçleri, tutuklu durum bilgisinin paylaşımı, tutukluluk durumu sona eren kişilerin rehabilitasyon süreçlerinin takibi, tutuklu ziyaret izni süreci, resmi e-posta hizmeti, aile bilgilendirme hizmetleri, kurum sorumluluklarının ilamı, tutuklular ve aileleri arasında kontrollü ve filtrelenmis e-posta hizmeti. Analiz sonuçları aynı zamanda otomaik hizmet sunumunda daha çok web tabanlı arayüzlerin tercih edildiğine işaret etmektedir.
Keywords
computer engineering
Citation