DIFFICULTIES IN TRANSLATING CULTURE SPECIFIC TERMS FROM ARABIC INTO ENGLISH: THE PROBLEM OF EQUIVALENCE

thumbnail.default.placeholder
Date
2020-10-07
Authors
MAHMOOD, Harith Abdullah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study aims to highlight the concept of cultural translation, its strategies, its impact and its role in cultural exchange and to identify the problems faced by the translator in the translation process. In order to produce a clear and understandable translation in the target language, the study showed the most important problems that face the translator. The study also discussed the most important methods used in cultural translation to facilitate the task of translation. In this research, a qualitative method is preferred. This study was conducted via collecting cultural samples and translating them by using the cultural translation methods. The used method in this study resulted in reducing the errors and avoiding the problems that face the translator, especially the problem of equivalence.
Description
Kültüre Özel Terimlerin Arapça’dan İngilizce’ye Çevirisinde Karşılaşılan Zorluklar: Eşdeğerlik Problemi
ÖZ: Bu çalışma, güncel çeviri piyasasında çevirmenin karşılaştığı sorunları ortaya koymayı, kültürel çeviri kavramını, bu süreçte kullanılan stratejileri, kültürel alışveriş üzerindeki etkisi ve rolünü vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, hedef dilde açık ve anlaşılır bir çeviri ortaya koymak amacıyla çalışan çevirmenin karşısına çıkan en önemli sorunları ele almıştır. Ayrıca bu çalışmada, kültürler arası çeviri işinin kolayca yapılabilmesi amacıyla, kültürel çeviride kullanılan en önemli methodlar ele alınmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma method kullanılmıştır. Bu çalışma, kültürel örnekler toplanarak ve bu örnekleri kültürel çeviri method ile hedef dile çevirerek yürütülmüştür. Kullanılan method, hataları azaltmaya yaramış, ve çevirmenin karşılaştığı sorunları, özellikle de eşdeğerlik problemini azaltmıştır.
Keywords
translation and interpretation
Citation