A COMPARISON OF SQL AND NoSQL DATABASES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-25
Authors
RASHD, SOUAD RASHD ALİ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study comprises a research about both SQL and NoSQL databases and a comparison in terms of the advantages and disadvantages of each. The comparison is implemented depending on scalability, (ACID and CAP) theory, flexibility, performance, schema, query language, cost, speed and the stored data. We described briefly several examples of SQL databases including My SQL , MS-SQL Server Express Edition , Oracle 11g Express Edition Database. Also, the study included a description for many types of NoSQL database including Key-Value Store Database, Column-Oriented Database, Document Store Database and Graph Databases. The result of the study detected that SQL database is a table based database, supports flexibility, is vertical scalable, and utilizes Structured Language Query. On the other hand, the study discovered that SQL database is not a suitable choice for hierarchical data storage, etc. Whereas in terms of NoSQL, the study discovered that NoSQL databases are less flexible, however, horizontally scalable, have a non-structured querying language and is a good choice for hierarchical databases.
Description
SQL ve NoSQL VERİTABANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZ: Bu çalışma SQL ve NoSQL veritabanlarının bir karşılaştırmasını ve avantajları ile dezavantajlarının belirlenmesine yönelik bir araştırmayı içerir. Karşılaştırmalar her iki veritabanı türünü ölçekleme, (ACID ve CAP) kuramı, esneklik, başarım, şema, sorgulama dili, maliyet, hız ve very açısından değerlendirmektedir. Çalışmada, MySQL, MS-SQL Server Express Edition, Oracle 11g Express Edition gibi SQL veritabanlarına örnekler verilmiştir. Ayrıca, çalışmada NoSQL veritabnalarına örnek olarak, Anahtar-Değer Depo veritabanları, Kolon-Yönelimli Veritabanları, Doküman Depol Veritabanları ve Dizge Veritabanları kısaca örneklerle anlatılmıştır. Çalışmanın sonuçları ve karşılaştırmalar SQL vertiabanlarının tablo tabanlı sistemler olduğunu, esnekliği, düşey ölçeklemeyi ve yapısal sorgulama dili SQL’i desteklediğini ortaya koymuştur. Diğer taraftan, bu çalışma, SQL sıra düzensel veri yapıları için uygun olmadığını, ve NoSQL veritabanlarının daha az esnek olmasına ragmen, yatay ölçeklenebilir, yapısal olmayan sorgulama dili özellikleri ile, sıra düzensel veritabanı yapıları için daha uygun olduğu ortaya çıkartmıştır.
Keywords
software
Citation