SUBTITLE TRANSLATION: CHALLENGES AND STRATEGIES IN TRANSLATING HUMOUR IN ARABIC TRANSLATION OF TV SHOW FRIENDS

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-09-09
Authors
MUAYAD, Maha
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study discusses the challenges faced when translating humour into subtitles, taking the American TV show Friends as the case study of this research. After reviewing some literature regarding subtitles, theories and strategies the analysis will be done based on Delabastita’s strategies. The case study is based on two translations. One is by Netflix and the second one by fan translation. This study aims to answer the following questions: What are the strategies used to translate humour? Whether there is a specific strategy that could be used to translate all types of verbal humour? What are the differences and similarities between the two translators? What are the reasons behind the translators’ choice? After analysing the problematic examples, the results showed that Delabstitas strategies were all applicable to the samples of this study. There was not a specific strategy applied to all types of verbal humour, as the outcomes of this study showed that in some cases both translators adopted two different strategies dealing with the same sample. In contrast there was a noticeable difference in the translators’ choice of some of the strategies which indicates fan translator efforts to provoke a laughter and avoiding the ambiguity in the TL.
Description
Alt Yazı Çevirisi: Friends TV Dizisinin Arapça Çevirisinde Mizah Çevirmenin Zorluk ve Stratejileri
ÖZ: Amerikan TV dizisi Friends’in örnek olay incelemesine tabi tutulduğu bu araştırmada, mizahın çevrilerek alt yazılara aktarılmasında karşılaşılan zorluklar çalışılmıştır. Alt yazılara ilişkin literatür, kuram ve stratejilerin gözden geçirilmesinden sonra, Delabastita'nın stratejilerine göre analiz yapılacaktır. Bu örnek olay incelemesi iki çeviriyi temel almaktadır. Bu çevirilerinden biri Netflix, diğeriyse bir hayran tarafından yapılan çeviridir. Bu çalışma şu sorulara yanıt bulmaya çalışmaktadır: Mizah çevirisinde kullanılan stratejiler nelerdir? Sözel mizahın tüm türlerini çevirmekte kullanılabilecek özel bir strateji var mıdır? İki çevirmen arasındaki farklılık ve benzerlikler nelerdir? Çevirmenlerin tercihlerinin arkasındaki nedenler nelerdir? Sorunlu örneklerin analizinden elde edilen sonuçlar, Delabastita'nın stratejilerinin bu çalışmadaki tüm örneklere uygulanabileceğini ortaya koymuştur. Sözel mizahın tüm türlerine uygulanabilir özel bir strateji bulunmamıştır, çünkü bu çalışmanın ortaya koyduğu üzere bazı durumlarda her iki çevirmen de aynı örnek konusunda farklı stratejiler benimsemiştir. Bunun tersine, hayran çevirisinde çevirmenin kahkaha oluşturma ve hedef dildeki belirsizliği giderme gayretine bağlı olarak çevirmenlerin bazı strateji tercihlerinde dikkat çekici bir farklılık gözlenmiştir.
Keywords
translation and interpretation
Citation