TURİZM AÇISINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM – ÇEVRE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: CUNDA (ALİBEY) ADASI ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-10-17
Authors
ARSLAN, Mehtap
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
şletmelerin kuruluş itibarı ile iki önemli amaçları vardır. Varlıklarını sürekli kılabilmek ve kar elde edebilmektir. Bu iki önemli amacın uzun vadede sağlanabilmesi sürdürülebilirlik kavramını ortaya çıkarmıştır. Dolayısı ile üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için insan ve çevre odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Başka bir şekilde ifade edersek sürdürülebilirlik, günümüz insanlarının ihtiyaçlarını, doğal kaynakların tükenmesine ve çevreye zarar vermeden karşılayabilmesidir. Sürdürülebilirlik kavramının gün geçtikçe öneminin artması tüm işletmeler için artan rekabet ortamında başarının devamlılığı için fırsat görülmektedir. Başlıca konuları çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik olan bu yaklaşım, işletmeler için maliyetleri azaltıcı bir rol oynamasının yanında, geleceğe yönelik stratejik kararlar alınmasında kolaylık sağlar. Dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan turizm sektörü için de sürdürülebilirlik prensiplerinin uygulanmaya başlaması, turizmin çevreye verdiği olumsuz etkilerin azaltılmasına, yerel halkın sosyal ve kültürel değerlerinin korunmasına, o ülkede ki turizmin tüm paydaşlarının ekonomik olarak kalkınmasına yardımcı olur. Dünya turizmi için önemli bir lokasyon olan Akdeniz bölgesinde yer alan Türkiye’nin, turizmdeki payını arttırmak ve küresel rekabete katılmak için sürdürülebilirlik yaklaşımının uygulanması önem teşkil etmektedir.
Description
Examination of the sustainability approach in terms of tourism and the relationship between sustainable tourism and environment: Case study of Cunda (Alibey) Island
ABSTRACT: Businesses have two significant goals as of their establishment, which are to be able to sustain their assets and to make a profit. The achievement of these two goals in the long term has revealed the concept of sustainability. Accordingly, human and environment-oriented approach should be adopted in order to ensure the continuity of production. In other words, sustainability is the ability of today's people to meet their needs without destroying natural resources and harming the environment. The increasing importance of the concept of sustainability is seen as an opportunity for the continuity of success in the competitive environment for all businesses. This approach whose main issues are environmental, social and cultural sustainability, plays a role in making strategic decisions for the future as well as playing a cost-reducing role. The implementation of sustainability principles for the tourism sector, which has an important place in the world economy, helps to reduce the negative effects of tourism on the environment, protect the social and cultural values of the local people, and help all the stakeholders of tourism in the country to develop in economical aspects. Located in the Mediterranean basin which is an important region for tourism, implementation ofsustainability approachesis crucial to be able to participate in global competition and to increase the share of Turkey in tourism sector.
Keywords
business
Citation