CHALLENGES FACED BY STARTUP ENTREPRENEURS IN PAKISTAN AND TURKEY

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-08-06
Authors
ARAFAT, Auj
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Entrepreneurship all around the world is on the rise (Westfall, 2020). In the last decade, startups have been receiving increased attention in many parts of the World. In Pakistan and Turkey, the number of startups has also increased at an exponential pace. This paper analyzes the current state of startup entrepreneurs in Pakistan and Turkey. The paper has two goals: firstly, it aims to address the challenges faced by startup entrepreneurs in Pakistan and Turkey during the period of 2017-2021, secondly, to find solutions for these entrepreneurs to overcome these challenges. The analysis uses data collected from semi-structures interviews of founders, investors and representatives of startups in the two countries. Moreover, the use of appropriate literature in abundance reinforces the strength of the results and helps in interpreting them with ease.
Description
Pakistan ve Türkiye'deki Yeni Başlayan Girişimcilerin Karşılaştığı Zorluklar
ÖZ: Girişimcilik tüm dünyada giderek artmaktadır (Westfall, 2020). Son on yıldır, girişimler dünyanın birçok yerinde artan bir ilgi görmektedir. Pakistan ve Türkiye'de de girişim sayısı katlanarak arttı. Bu makale Pakistan ve Türkiye'deki startup girişimcilerinin mevcut durumunu analiz etmektedir. Bu çalışmanın iki hedefi vardır: birincisi, Pakistan ve Türkiye'de 2017-2021 döneminde girişimcilerin karşılaştığı zorlukları belirlemek, ikincisi de girişimcilerin bu zorlukların üstesinden gelmeleri için çözümler geliştirmektir. Analizde, iki ülkedeki girişimcilerin kurucuları, yatırımcıları ve temsilcileriyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden toplanan veriler kullanılmıştır. Ayrıca, bu alanda mevcut bilimsel literatürün yeterince kullanılmış olması da analiz sonuçlarının doğruluğuna ve kolaylıkla yorumlanmasına yardımcı olmuştur.
Keywords
business
Citation