1993 YILI SONRASINDA TÜRKİYE-İSRAİL ASKERİ İLİŞKİLERİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2012-04-25
Authors
BELAL, Bashar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Türkiye-İsrail ilişkileri İsrail devletinin kuruluşundan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. 1990’lı yıllarda Orta Doğu’daki en güçlü ittifaklardan birine dönüşen Türkiye-İsrail ilişkileri, 2000’li yıllarda kötüleşmeye başlamış olup bu kötüleşme günümüzde de devam etmektedir. Türkiye-İsrail ilişkilerinin en güçlü yönlerinden biri askeri ilişkiler olmuştur. 1990’lı yıllarda yoğun bir modernizasyon sürecine giren Türk ordusu, İsrail’in teknolojik olanaklarından önemli ölçüde yararlanmıştır. İsrail, Türk ordusuna modernizasyon konusunda gerekli hizmeti verip Türk ordusuna çeşitli silah türleri vermiştir. Bu arada savunma sanayi alanında çok sayıda ortak proje gerçekleştirmiş ve ortak askeri tatbikatlar yapılmıştır. Ayrıca güvenlik ve istihbarat konularında Türk ve İsrail orduları iş birliği yapmıştır. ABD tarafından desteklenen Türkiye_İsrail ilişkileri, 1993-1999 yılları arasında her üç tarafın bölgedeki çıkarlarına hizmet etmeyi amaçlamaktaydı. 2000'li yıllarda ise Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler yakınlaşma anlamında yeniden şekillenerek pekiştirilmiştir.
Description
Military Relations Between Israil and Turkey After 1993
ABSTRACT: Turkish-Israeli relations continued with ups and downs since the establishment of the state of Israel. While the Turkish-Israeli relations became one of the strongest alliances in the world in the 1990’s, started to deteriorate in the 2000’s and this deterioration is still going on. One of the strongest aspects of the Turkish-Israeli relations has been the military relations. Turkish Armed Forces which went under an intensive modernization process in the 1990’s, considerably benefited from the technological opportunities of Israel. Israel has given the necessary service to the modernization of the Turkish Armed Forces and provided the Turkish Armed Forces with a wide variety of weapons. Many joint projects have been realized and joint military drills have been conducted. Besides these, Turkish and Israeli armed forces cooperated on security and intelligence issues. The Turkish- Israeli relations supported by the United States of America aimed between 1993-1999 at serving the mutual interests of the three parties in the region. While the years 2000 and after witnessed the reshaping ,reinforcing and reapproaching in the relations between Turkey and the Arab countries..
Keywords
international relations
Citation