A COMPARATIVE STUDY ON THE WAVE CLIMATE OF SOUTHERN AEGEAN COASTLINE OF TURKEY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-15
Authors
Al-Sammarraie, Khalooq Ahmed Alauldeen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In this thesis, the wind and wave climate of southern Aegean Sea coastline of Turkey are studied. Six coastal areas to the South of İzmir Bay are selected for the analysis, namely as Kuşadası, Yalıkavak, Turgutreis, Marmaris, Fethiye and Datça coastal areas. In the wind climate analysis, the over land measurements of General Directoriate of Meteorology (GDM) are compared with the over sea wind estimates of European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) operational archive. Additionally, the monthly maximum values of wind speeds are compared with the short-term over sea measurements of GDM. It is concluded that ECMWF over sea wind estimates present the wind conditions better than the over land and over sea wind measurements of GDM. In the wave climate analysis two methods are utilized. First, CEM empirical method is used to estimate the wave heights for the wave climate analysis. ECMWF wind predictions are selected in the CEM method. Secondly, the wave results of WAM numerical model are used for the wave climate analysis directly. In the wave climate the long term and extreme value statistics are studied. The significant wave height results of two methods from the long-term wave statistics are compared by studying nearshore and offshore locations for each coastal area. It is concluded that, for the nearshore part, WAM model gives lower wave heights than the CEM method. For the offshore part, WAM Model gives higher wave heights than the CEM Method, if the fetch lengths are relatively short. For the enclosed basins, it is seen that WAM model under estimates the wave heights, and therefore it is concluded that CEM Method gives more reliable results.
Description
TÜRKİYE’NİN GÜNEY EGE KIYILARI İÇİN KARŞILAŞTIRMALI DALGA İKLİMİ ÇALIŞMASI
ÖZ: Bu tez çalışmasında, Türkiye’nin Güney Ege kıyılarından seçilen altı denizel alan için rüzgar ve dalga iklimi çalışılmıştır. Çalışılan denizel alanlar sırasıyla Kuşadası, Yalıkavak, Turgutreis, Marmaris, Fethiye and Datça’dır. Rüzgar iklimi çözümlemesinde, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü (DMGM) kara üstü rüzgar hızı ölçümleri Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi’nin (ECMWF) deniz üstü rüzgar hızı tahminleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca DMGM’nin kısa dönem deniz üstü rüzgar ölçümlerinden elde edilen aylık en yüksek değerler ECMWF’in tahminlerinden elde edilen aylık en yüksek değerler ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda ECMWF deniz üstü rüzgar tahminlerinin Meteoroloji İstasyonları kara ve deniz üstü rüzgar ölçümlerine göre, çalışılan denizel alanları daha iyi temsil ettiği görülmüştür. Dalga iklimi çalışmalarında iki yöntem kullanılmıştır. Birinci yöntemde CEM ampirik yöntemi dalga yüksekliği değerlerini elde etmek için kullanılmıştır. ECMWF deniz üstü rüzgar tahminleri CEM yöntemine girdi oluşturmuştur. CEM yöntemi sonuçları ile uzun dönem ve en yüksek dalga istatistiği çalışılmıştır. İkinci yöntemde WAM sayısal modelinin deniz üstü dalga yüksekliği tahminleri uzun dönem ve en yüksek vi dalga istatistiği çalışmalarında doğrudan kullanılmıştır. İki yöntemin uzun dönem dalga istatistiği sonuçları kıyıya yakın ve kıyıya uzak iki denizel nokta seçilerek karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, feç mesafelerin kısa olduğu durumlarda, kıyıya uzak alanlarda WAM Modelinin CEM Yöntemine göre belirgin olarak yüksek değerler verdiği, kıyıya yakın alanlarda ise WAM Modeli dalga yüksekliği sonuçlarının düşük kaldığı sonucuna varılmıştır. Özellikle kapalı denizel alanlar için WAM modeli dalga yüksekliği sonuçlarının belirgin olarak daha düşük olması nedeniyle, CEM Metodu tahminlerinin daha güvenilir olduğu görülmüştür.
Keywords
engineering systems
Citation