AUDITOR TECHNOLOGY AND PRIVACY CONTROL TO SECURE E-LEARNING INFORMATION ON CLOUD STORAGE

thumbnail.default.placeholder
Date
2017-01-07
Authors
AL-KHAFAJI, Khalid Muhammad Kareem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The aim of this study, proposal to establish and applying a safe mechanism is: Technique Relationship Protected (TRP), that use a privacy control with the Auditor on the information shared between two of the most important services offered by modern technology, namely the E-learning platforms and service of cloud storage, as a matter of fact these technologies required relevant features in the databases made up of information that need safety. This study aims to shed light on the concept of ensuring privacy to protect information shared between the E-learning system and Cloud platform by proposing a mechanism to preserve the privacy of quite distinctive that supports public scrutiny on the information shared between these important technologies. It is worth mentioning that the study has a tendency to need to pick advantage of looping the signatures to verify the authenticity of the information required to review the validity the information shared encrypted. With our mechanism, entity location on each block in the joint information is unbroken figure of the year investigators, administrative body is able to check the efficiency of the safety of the common information, without retrieving the entire file. The proposed system keep a privacy of auditing mechanism for shared information with cloud keeping-safe. With use AES (Advanced Encryption Standard) for protecting the shared information by applying an encryption mechanism on the information that is being uploaded from its owners. They have been certified by the E-learning system administrators, and the application of a decrypt the encrypted information after user's requested, they trusted users has E-learning system after sponsorship by the owners of the information they need. We have to take advantage of ring autographs to build homomorphism authenticators so that a general verifier has the capacity to audit shared information integrity without retrieving the complete data or access to content. Addition to it cannot recognize who's the signer on file, this means that the power to administrator to reveal the identity of the signer. As well as the presence of additional functions in the work of the Auditor that contribute to the consolidation of this technique relationship protected. This is for the protect and the success of that relationship between the technical services which has become an urgent necessity in the modern technical world that contains a very massive amount of data and information those shared and transmitted daily between branches of our technological world.
Description
DENETİM TEKNOLOJİSİ VE BULUT DEPOLAMADA E-ÖĞRENME BİLGİLERİNİ KORUMAK İÇİN GİZLİLİK KONTROLÜ
ÖZ: Bu çalışmanın amacı arasında paylaşılan bilgiler üzerinde denetimli gizlilik kontrolü kullanarak Teknoloji İlişkisi Koruma (TİK) oluşturmaktır,modern teknoloji ile sunulan en önemli hizmetlerden ikisi olan E-öğrenme platformları ve bulut depolama hizmetleri, nitekim bu teknolojiler güvenlik gerektiren bilgilerden oluşturulmuş veri tabanlarında ilgili özellikleri gerektirmektedirler. Bu çalışma E-öğrenme sistemi ve Bulut platformu arasında paylaşılan bilgiyi korumak için bu önemli teknolojiler arasında paylaşılan bilgiler üzerindeki kamu denetimini destekleyen ve ayırıcı nitelikte olacak şekilde gizliliği korumak için bir mekanizma ortaya koyarak gizliliği sağlama kavramına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın şifreleme ile paylaşılan bilgilerin geçerliliğini değerlendirmek için gerekli olan bilginin güvenirliğini doğrulamak için imza döngüsü avantajını kullanma ihtiyacına yatkın olduğundan bahsetmek gerekir. Mekanizmamız ile, ortak bilgi içerisindeki her bloğun girdi yerleri bölünmemiş figürlerden oluşur, yönetim kurulu bütün dosyayı geri getirmeden ortak bilgilerin güvenliğinin etkililiğini kontrol edebilir. Önerilen sistem güvenirlik sağlanarak bulut sistemi ile paylaşılan bilgiler için denetim mekanizmasının gizliliğini sağlar. AES ile paylaşılan bilgiyi korumak için sahipleri tarafından yüklenen bilgi üzerinde şifreleme mekanizması uygulanarak şifreleme algoritması oluşturulabilir, bunlar E öğrenme sistem yöneticileri tarafından sertifikalandırılmıştır ve uygulama kullanıcın talebinden sonra şifrelenen bilgileri çözebilir, ihtiyaç duyulan bilgilerin sahipleri tarafından sponsorluk sağlandıktan sonra güvenilen kullanıcılar e-öğrenme sistem sahip olabilir. Benzer yapılı kimlik belirleyicileri oluşturmak için dijital imza kullanılmakta ve böylece çoklu denetleme görevlerini doğrulamanın etkililiğini arttırmak için her bloktaki imzacının kim olduğu fark edilmeden genel popülasyon doğrulayıcı bütün veriyi geri getirmeden paylaşılan bilginin entegrasyonunu denetlemek için kapasiteye sahip olmaktadır. Daha sonraki aşamada mekanizma denetim ayarlamak için genişletilmektedir. Bu teknoloji dünyasının dalları arasında günlük olarak paylaşılan ve iletilen büyük miktardaki veri ve bilgiyi içeren modern teknolojik dünyada acil bir gereklilik haline gelen teknik servisler arasındaki ilişkinin başarısı ve korunması içindir.
Keywords
computer engineering
Citation