DEVELOPING NEW EVALUATION METRICS TO MEASURE AND IMPROVE SUPPLY CHAIN PERFORMANCE AND FLEXIBILITY WITH SUCCESSFUL ERP IMPLEMENTATION AND BPR APPLICATION: A HYBRID FUZZY AHP / ANP / STATISTICAL ANALYSES APPROACH

thumbnail.default.placeholder
Date
2013-06-21
Authors
BAÇ, Uğur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Supply Chain Management and flexibility has gained a great importance nowadays. Consideration of performance and flexibility of supply chains are popular research topics. To maintain competitive advantage on the market, continuous benchmarking and improvement in performance is mandatory. To adapt continuously changing market conditions, supply chain structure should be flexible. Successful ERP implementation has a considerable effect on supply chain flexibility when it is supported by a BPR application. Some special metrics are needed to evaluate overall supply chain performance and flexibility to achieve and track improvements. In this study, two new evaluation metrics have been developed to evaluate performance and flexibility by a hybrid approach with MCDM models and statistical analyses. Also prerequisites needed for a successful ERP implementation and BPR application have been specified. As a result of this study, a road map has been prepared for benchmarking and improving Supply Chain performance and flexibility by successfully implementing ERP and applying BPR.
Description
BAŞARILI ERP VE BPR UYGULAMALARI İLE TEDARİK ZİNCİRLERİNİN PERFORMANSININ VE ESNEKLİĞİNİN ÖLÇÜLÜP GELİŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YENİ DEĞERLENDİRME METRİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: MELEZ BULANIK AHP / AAP / İSTATİSTİKSEL ANALİZLER YAKLAŞIMI
ÖZ: Tedarik Zinciri Yönetimi ve esneklik günümüzde büyük önem kazanmıştır. Performans ve esneklik üzerine çalışmalar oldukça popüler araştırma konuları arasında ter almaktadır. Rekabet gücünü koruyabilmek için sürekli olarak performans iyileştirmesi ve kıyaslaması yapmak mecburidir. Sürekli değişmekte olan pazar koşullarına uyum sağlayabilmek için tedarik zinciri yapısı esnek olmalıdır. BPR uygulaması ile desteklendiğinde, ERP kullanımı tedarik zinciri üzerinde kayda değer etki göstermektedir. Tedarik zincirinin genel performansını ve esnekliğini ölçebilmek ve gelişmeleri takip edip gerçekleştirebilmek için özel metrikler gereklidir. Bu çalışmada, performans ve esnekliği değerlendirebilmek için ÇÖKV modelleri ve istatistiksel analizlerin kullanıldığı melez yaklaşımlarla iki yeni metrik geliştirilmiştir. Ayrıca, ERP ve BPR başarılarının ön koşulları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, Tedarik Zinciri performansının ve esnekliğinin değerlendirilerek, başarılı ERP ve BPR uygulamaları ile performans ve esnekliği iyileştirecek bir kılavuz hazırlanmıştır.
Keywords
engineering systems
Citation