HEKİM PERFORMANSININ TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLARA DAYALI ÖDEMESİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-21
Authors
BULUT, Özlem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Performans genel anlamda amaçlı ya da plânlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır (Tengilimoğlu, 2014). Performansın tanımı için, kullanıldığı alana göre farklı anlamlar yüklemek mümkündür. Performansa ilişkin olabildiğince fazla tanım olmakla birlikte, belirli bir görevin gerçekleştirilmesi sırasında önceden belirlenmiş olan kurallara uygun olarak hareket edildiğinin ve hedeflere ulaşma aşamalarında ortaya koyulan emeğin ve çabanın göstergesi olarak tanımlanabilir. Performans değerlendirme ise çalışanların performanslarının gözlemlenmesi, değerlendirilmesi, yorumlanması, kayıt altına alınması ve sonucunun çalışanla paylaşılması süreçleridir.
Description
Keywords
business
Citation