İŞLETMELERDE YÖNETİCİLERİN KARAR VERME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI : ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2010-01-27
Authors
KOÇOĞLU, Ercan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Karar verme, çeşitli seçenekler arasında seçim yapma durumunda olan kişileri ve kararın sonuçlarının etkilediği herkesi ilgilendiren bir süreçtir. Yöneticilikte ise karar verme, organizasyonların etkinliği ve verimliliğini etkilediği için oldukça önemlidir. Günümüz işletmeleri karar verme süreçlerinde faaliyetlerini etkileyecek çok çeşitli değişken ve parametreleri göz önüne almak zorundadırlar. Yaşadığımız zamanda bazen bir yöneticinin sadece kendi bilgi ve tecrübelerine göre karar vermesi işletmeleri geri dönülmez zararlara uğratabilir. Yöneticilerin rasyonel kararlar verebilmesi ancak onların doğru ve sağlam temeller üzerine oturtulmuş, doğru ve güvenilir bilgiye sahip olmasıyla özdeştir. Bilgi, hızla değişen küresel rekabet ortamında en önemli stratejik silah konumundadır. Bu araştırmada kaynağı üretmede ve yönetmede etkili olan bilişim sistemleri kullanımının karar verme sürecinde etkisi tespit edilmeye çalışılmış ve yöneticilerin karar verme süreci üzerindeki rolü ortaya konulmuştur. İşletmelerde yöneticilerin karar verme süreci ve bu süreçte bilişim sistemleri kullanımı ile ilgili araştırmada karar verme süreci ile bu süreçte bilişim sistemlerinin kullanımı arasındaki ilişki çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Araştırma anketleri, Ankara ili sınırları içerisindeki değişik işletmelerde görev yapan 456 yöneticiye uygulanmış ve 414 tanesi değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmada, elde edilen bulgular tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
Description
ABSTRACT: Decision making is a process which is of concern to everybody who are entitled to make selections and the persons who are affected by the results of this decision. Decision making in administration is of great importance as it is associated with the efficiency and productivity of the organizations.The modern companies should take many variables and parameters into consideration which affect the activities in their decision making process. In our modern age, that an administrator sometimes makes decisions by only considering his own knowledge and experience may lead the companies to an irrevocable loss. In order for the administrators to make rational decisions, it is compulsory for the administrators to have accurate and reliable knowledge that is expected to be based upon right and valid framework. Knowledge is the most significant strategic arm in this rapidly changing and universal competition environment. In this study, the impact of using information systems which are effective in producing and administrating the source has been aimed to examine and the role of the administrators upon the decision making process has been revealed. Decision making period in the foundations and the decision making period which is about the usage of the information systems’ research in this period and the usage of the information system in this period have been evaluated from different variants. Research pools have been applied to 456 managers who are on duty in different foundations in the territory of Ankara city and 414 of them have been taken into evaluation. In the research, the obtained results have been discussed and some suggestions have been made.
Keywords
business
Citation