POLICY, FINANCING AND RISK MANAGEMENT ISSUES OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-11
Authors
Mustafa Shukri Ahmad, Ala’
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Public Private Partnership (PPP) is a class of delivery systems whose main function is to facilitate mega engineering and infrastructure projects through cooperation between the public and private sectors. These types of projects are designed to enhance the economic situation of the countries in which they occur, and to strengthen the relationship between these two sectors. Each country has its own experiences with PPPs, particularly with respect to legal, social, economic, and political factors. Although PPP projects are generally influenced by constraints such as local challenges and various risk types, the fact remains that a successful PPP is deeply connected to the internal affairs of a country. This study deals with policy, financing, and risk allocation issues concerning the implementation of PPP engineering and infrastructure projects in Turkey, the United Kingdom, Indonesia, the United States of America, and China. For each country, the applicability of PPPs will be exhibited through a clarification of its legal infrastructure, required amendments, and economic status. Examples of implemented PPP projects in various sectors, associated budgets, and other critical factors that have challenged the execution of PPP projects will also be discussed. In order to understand the impact of PPP projects, a comparison between these countries will also be provided.
Description
KAMU ÖZEL ORTAKLIK PROJELERİNİN POLİTİKASI, FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ KONULARI
ÖZ: Kamu Özel Ortaklığı (PPP), ana işlevi kamu ve özel sektör arasındaki işbirliği yoluyla mega mühendislik ve altyapı projelerini kolaylaştırmak olan bir proje yapım sistemi sınıfıdır. Bu tür projeler, gerçekleştikleri ülkelerin ekonomik durumlarını iyileştirmek ve bu iki sektör arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için tasarlanmaktadır. Her ülkenin, özellikle yasal, sosyal, ekonomik ve politik faktörlerle ilgili olarak PPP'lere ait kendi deneyimleri vardır. PPP projeleri genellikle yerel zorluklar ve çeşitli risk türleri gibi kısıtlamalardan etkilense de, başarılı bir PPP'nin bir ülkenin iç işlerine derinden bağlı olduğu gerçeği devam etmektedir. Bu çalışma, Türkiye, Birleşik Krallık, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'deki PPP mühendislik ve altyapı projelerinin uygulanmasına ilişkin politika, finansman ve risk tahsisi gibi konuları ele almaktadır. Bu ülkelerdeki PPP'lerin uygulanabilirliği, yasal altyapısının ve ihtiyaç duyulan diğer değişiklikler ile birlikte ekonomik durumunun belirlenmesi ele alınacaktır. Çeşitli sektörlerde uygulanan PPP projelerinin örnekleri, ilgili bütçeleri ve bu projelerin yürütülmesini zorlaştıran diğer kritik faktörler de çalışma kapsamında değerlendirilecektir. PPP projelerinin etkilerini anlamak amacı ile değerlendirmeye alınan ülkeler arasında bir karşılaştırma da ayrıca yapılacaktır.
Keywords
civil engineering
Citation