AN EXPERIMENTAL STUDY ON TIME SYCHRONIZATION IN LINEAR SPANNING TREE WIRELESS SENSOR NETWORK

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-17
Authors
Erpay, Ahmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In this study, time synchronization in a linear spanning tree wireless sensor network is studied. The method is applied on a PIC based platform where time synchronization process and temperature effects on it are focused. Outdoor experiments are fused with temperature change and the aim is to see performance of the wireless sensor network and to overcome possible challenges.
Description
ÇİZGİSEL YAYILAN AĞAÇ KABLOSUZ ALGILAYICI AĞDA EŞZAMALAMA
ÖZ: Bu çalışmada, çizgisel yayılan kablosuz algılayıcı ağda eşzamanlama çalışılmaktadır. PIC tabanlı bir platform üzerine metot uygulanırken eşzamanlama ve eşzamanlama üzerindeki sıcaklık etkileri odak alınmıştır. Açıkhava deneyleri sıcaklık değişimleri ile birleştirilip, olası engelleri bertaraf etmek için kablosuz algılayıcı ağın performansını takip hedef olarak seçilmiştir.
Keywords
electrical & electronics engineering
Citation