FACTORS AFFECTING ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF CONSUMERS TOWARD E-COMMERCE TRANSACTIONS: A COMPARISON OF CITIZENS LIVING IN AND ABROAD LIBYA

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-16
Authors
Elbarki, Ali Ibrahim
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study is aimed to explore factors influencing customers’ online behaviors and their attitudes in E-commerce transactions in Libya focusing on differences between citizens living inside and outside Libya. The questionnaire was applied in this study depending on previous studies. The study targeted the Libyan citizens in Libya and abroad by sending the link of the questionnaire in the social media and pages of the Libyan communities abroad. The interaction was positive where 274 were responders in 24 days, some of the responses we consider outliers have been deleted so that we got a total of 249 respondents. The study examined the behavior of customers online with a focus on the barriers to the adoption of E-commerce, the cultural aspect and customer attitudes. The study concluded that differences between consumers of E-commerce in Libya and abroad and most negative indicators in who live in Libya. In general, Libyan consumers see E-commerce transaction not easy to learn. Also, although they believe the security level of the network is not easily invaded, they believe that there is a risk in dealing with E-commerce transactions. Besides, the consumers residing in Libya are less trust and more fearful for their personal information more than consumers residing abroad, On the other side, those who residing abroad believe for risk of identity theft more than who live in Libya. Therefore, we need to enhance all the factors and attitudes that have been negatively scored on residents within Libya. For example, suitable infrastructure, improve the online banking services, the increase of knowledge, overcome the difficulties and raise the level of confidence of consumers towards E commerce.
Description
E-TİCARET İŞLEMLERİNE GÖRE TÜKETİCİLERİN TUTUMLARINI VE ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: VE YURT DIŞI LİBYA'DA YAŞAYAN BİR VATANDAŞLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZ: Bu çalışmanın amacı Libya’da müşterilerin e-ticaret işlemlerindeki çevrimiçi davranışlarını ve tavırlarını etkileyen faktörlerin Libya içinde ve dışında yaşayan vatandaşlar arasındaki farklara odaklanarak araştırılmasıdır. Bu çalışmada önceki çalışmalara dayanan bir anket formu uygulanmıştır. Çalışmada Libya’da ve yurtdışında yaşayan Libyalı vatandaşlar anket formunun linkini sosyal medya üzerinden ve yurtdışındaki Libyalı vatandaşların oluşturdukları toplulukların web sayfalarına gönderilmesiyle hedef alınmıştır. 24 gün içinde 274 kişi cevap vermiş olduğundan etkileşim olumlu olmuştur, bunların bazıları uç değer kabul edilerek çalışmadan çıkarılmış ve toplamda cevap veren kişi sayısı 249 olmuştur. Çalışmada e-ticaretin benimsenmesi önündeki engellere odaklanılarak müşterilerin çevrimiçi davranışları, kültürel konular ve müşteri tavrı incelenmiştir. Çalışmada Libya içinde ve yurtdışında yaşayan e-ticaret müşterilerinin davranışları arasında fark bulunduğu ve negatif göstergelerin çoğunun Libya’da yaşayan katılımcılardan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Libyalı müşteriler genelde e-ticaret işlemlerinin öğrenilmesinin zor olduğu görüşündedir. Ayrıca, e-ticaret işlemlerinde risk bulunduğuna inanmaktadırlar. Bunun yanında Libya’da yaşayan müşteriler dışarıda yaşayanlara oranla e-ticaret işlemleri açısından kişisel bilgileri, güvenlik ve koruma düzeylerine daha az güven duymakta ve daha fazla korkmaktadırlar. Bu nedenle Libya içinde yaşayanlarda görülen ve negatif puanlanan tüm faktörleri ve tavırları iyileştirmemiz gerekmektedir. Bunlar arasında uygun altyapının kurulması, çevrimiçi bankacılık hizmetlerinin iyileştirilmesi, bilgi düzeyinin yükseltilmesi, zorlukların aşılması ve müşterilerin e-ticarete karşı güven düzeyinin arttırılması sayılabilir.
Keywords
information systems engineering
Citation