LOGISTICS SYSTEM TRANSITION TOWARDS ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: A CASE STUDY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-25
Authors
Alansari, Saeeda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Today, in order to achieve a competitive advantage organization should implement supply chain effectively and have such a product in logistics services. Otherwise, the traditional way of this process causes a problem of not covering everything and it is releasing the risk in organization of missing invoices yearly and not recording it. The director needs to have statistics recorded and accounting payment for every purchase and inventory. In the traditional way, the clerk enroll the data by using excel sheet and count manually by hand with old calculation methods which is very risky for he company. Further more, old machine can be damaged or crash from different reasons an example of that, viruses‘ issues in hard disk that crash the machine then all the data will be lost. Moreover, only one clerk is responsible so if the clerk gets sick the all works for purchases and inventory risk to be delayed. To perform activities effectively and value chain for organization competitiveness it is required to run supply chain in best manner by logistic services information system. Supply chain management has two purposes, firstly product reaches to the end users for multiple departments of the organization, secondly to deliver product to the final customer because it provides many benefits in managing product with coordination and monitoring everyday materials management. To improve the departments in terms of best strategic information system and avoid all the associated risks it is required to have a specific system for inventory control system. Therefore, the main objective of this thesis is to illustrate transition of existing system towards Enterprise Resource Planning Systems (ERP). It also explains inception plan to develop the software and search towards the best system keeping in view many organizational constraints. This also include survey outcome to measure the relationship between management models and organizational innovation in internal processes as part of management efforts towards new system planning.
Description
İŞLETME KAYNAK PLANLAMASINA YÖNELİK LOJİSTİK SİSTEMİ GEÇİŞİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI
ÖZ: Bugün, rekabet avantajı elde etmek için organizasyonun tedarik zincirini etkin bir şekilde yönetmesi ve faaliyetlerin lojistik hizmetler konusunda bir ürüne sahip olması gerekir. Aksi takdirde, bu sürecin geleneksel yolu her şeyi kapsamama konusunda bir soruna neden olur ve yıllık olarak eksik faturaların düzenlenmesi ve kaydedilmemesi riskini arttırır. Geleneksel yöntemle, şirketler verilyi Excel sayfasını kullanarak kaydedilir ve eski hesaplama yöntemleriyle elle manuel olarak saymaya devam eder, ancak farklı şirketlerden büyük bir teklife sahip çok sayıda veri vardır ve her öğede her üründe bir sayı vardır. Görevliler verileri Excel programını kullanarak sayımda hata yapmaları riski çok yüksektir. Eski bilgisayarla ilgili başka bir risk, bilgiyi çıkarmak için uzun bir sürece sahip olabilir, ayrıca normalde eski makine zarar görebilir veya farklı nedenlerden dolayı çökebilir, örneğin sabit diskteki makineyi çökerten virüsler ve sonra tüm veriler kaybolabilir. Ayrıca, yalnızca bir memur sorumludur, böylece memur hastalanırsa tüm alımlar ve envanter riski geciktirilebilir. Etkin bir şekilde faaliyet göstermek ve organizasyon rekabetçiliği için değer zincirini sağlamak için lojistik hizmet bilgi sistemi ile tedarik zincirini en iyi şekilde çalıştırmak gerekir. Tedarik zinciri yönetiminin iki amacı vardır, öncelikle ürün, kuruluşun birden fazla departmanı için son kullanıcılara ulaşır, ikincisi de ürünü nihai müşteriye ulaştırmak, çünkü ürünün koordinasyonla yönetiminde ve günlük malzeme yönetiminin izlenmesinde birçok fayda sağlar. Departmanları en iyi stratejik bilgi sisteminde geliştirmek ve ilgili tüm risklerden kaçınmak için envanter kontrol sistemi için belirli bir sisteme sahip olmak gerekir. Dolayısıyla, bu tezin temel amacı, mevcut sistemin Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerine (ERP) geçişini göstermektir. Ayrıca, birçok kurumsal kısıtlamayı göz önünde bulundurarak yazılımı geliştirmek ve en iyi sisteme doğru arama yapmak için başlangıç planını açıklar. Bu ayrıca, yeni sistem planlamaya yönelik yönetim çabalarının bir parçası olarak iç süreçlerde yönetim modelleri ile örgütsel inovasyon arasındaki ilişkiyi ölçmek için anket sonuçlarını da içermektedir.
Keywords
information systems
Citation