INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SENESCENCE ON ANTIOXIDANT RESPONSES FOR MG-63 (HUMAN OSTEOSARCOMA) AND MC3T3-E1 (MOUSE PRE-OSTEOBLAST) CELL LINES

thumbnail.default.placeholder
Date
2023-02-01
Authors
AYAN, Fırat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Aging and its effects have been revealed by many researchers, the effects of aging on living systems are still being investigated today. In this study, antioxidant enzyme responses of mouse osteosarcoma (MG-63) and mouse preosteoblast cells (MC3T3- E1) against aging, which are used in many scientific studies; Superoxide Dismutase Glutathione-S-Transferase (GST), Glutathione Peroxidase (GPx) and DPPH activities were investigated. In this study before performing the enzyme assays, the protein contents of the cells were found, and they were determined as 0.05 mg/mL for MG-63 young, 0.05 mg/mL for MG-63 young, 0.05 mg/mL for MC3T3-E1 young and 0.03 mg/mL for MC3T3-E1 young were found, respectively. Enzyme activities were analyzed comparatively for passages 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45. As can be seen, GST, GPX activities are higher in senescent cancer cells. However, SOD activity was found to be higher in aging progenitor bone cells. In DPPH activity, senescent cancer cells were found to have the highest oxidant scavenging effect with 71.2%. On the other hand, both cell lines were stained with S-A-β-Galactosidase, and β-Galactosidase accumulations due to senescence were qualitatively investigated, and blue stain accumulation was found to be higher in aged osteosarcoma cells. Finally, cell kinetics were examined, and doubling times and specific growth rates were found for the old and young passages of both cell lines used. Doubling times of cells were found to be as respectively, 4.45 hours for MG-63 young, 2.48 hours for MG-63 young, 3.04 hours for MC3T3-E1 old and 3.30 hours for MC3T3-E1 young.
Description
SENESENS ETKİSİNİN MG-63 (İNSAN OSTEOKARSİTOM) VE MC3T3-E1 (FARE PRE-OSTEOBLAST) HÜCRE HATLARI İÇİN ANTİOKSİDAN YANITININ İNCELENMESİ
ÖZ: Yaşlanma ve yaşlanmanın etkileri birçok araştırmacı tarafından ortaya konulmakla beraber, yaşlanmanın canlı biyolojisi üzerindeki etkileri günümüzde hala araştırılmaktadır. Bu çalışmada, pek çok bilimsel çalışmada kullanılan insan osteosarkoma (MG-63) ve fare kemik öncül hücrelerinin (MC3T3-E1) yaşlanmaya karşı antioksidan enzim cevapları; Süperoksit Dismutaz, Glutatyon-S-Transferaz (GST), Glutatyon Peroksidaz (GPx) ve DPPH aktiviteleri kullanılarak incelenmiştir. Bu incelemeyi yapmak için öncelikle hücrelerin protein içerikleri bulunmuş ve sırasıyla MG-63 yaşlı 0,05 mg/mL, MG-63 genç 0.05 mg/mL, MC3T3-E1 yaşlı 0.05 mg/mL ve MC3T3-E1 genç için 0.03 mg/mL olarak bulunmuştur. Enzim aktiviteleri ise 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ve 45. pasajlar için karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Görüldüğü üzere, GST, GPX aktiviteleri yaşlanan kanser hücrelerinde daha yüksek bulunmuştur. Fakat SOD aktivitesinin yaşlanan öncül kemik hücrelerinde daha yüksek olduğu görülmüştür. DPPH aktivitesinde ise yaşlanmış kanser hücrelerinin %71,2 ile en yüksek oksidant süpürücü etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Öte yandan her iki hücre hattının da S-A-β-Galaktozidaz boyamaları yapılarak, yaşlanmaya bağlı β Galaktozidaz birikimleri kalitatif olarak incelenmiştir ve mavi ışıma birikiminin yaşlı osteosarkom hücrelerinde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Son olarak hücre kinetikleri incelenmiş ve kullanılan her iki hücre hattının da yaşlı ve genç pasajları için ikilenme süreleri ve özgül üreme hızları bulunmuştur. Hücrelerin ikilenme süreleri MG-63 yaşlı 4,45 saat MG-63 genç 2,48 saat, MC3T3-E1 yaşlı 3,04 saat ve MC3T3- E1 genç için 3,30 bulunmuştur.
Keywords
Chemical Engineering, Biochemistry
Citation