MODELING ACETIC ANHYDRIDE PRODUCTION FROM ACETONE WITH ASPEN PLUS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-24
Authors
Aboghalia, Basam Issa Salem M
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study investigates the modeling of production of acetic anhydride from acetone with Aspen Plus software. The purpose of this study is to simplify the design of the suitable system to produce acetic anhydride at a high degree of purity as well as to study the operational variables such as temperature, pressure and their effects on the products. In the design, acetone initially decomposes to ketene and methane; then ketene reacts with acetic acid to produce acetic anhydride at high purity. All these steps are to be modeled with Aspen Plus software at specific conditions. First, to produce ketene, suitable conditions are determined for the cracking reaction of acetone. Second, suitable conditions are chosen to produce acetic anhydride by the reaction of ketene and acetic acid. Then, the effects of operational variables on the products by sensitivity analysis are studied. Finally, the sensitivity analysis has been studied to find out the effects of the variables on the mole fractions of products providing the optimum conditions.
Description
ASPEN PLUS İLE ASETONDAN ASETİK ANHİDRİT ÜRETİMİNİN MODELLEMESİ
ÖZ: Bu çalışma asetondan, Aspen Plus yazılımıyla, asetik anhidrit üretimini incelemiştir. Bu çalışmanın amacı yüksek saflık seviyesinde asetik anhidriti üretmek için uygun bir sistem tasarımını basitleştirmek ve aynı zamanda ürünler üzerindeki etkileri ve basınç gibi operasyonal değişiklikleri incelemektir. Tasarımda, aseton ilk adımda ketine ve metana ayrışır, ardından ketin yüksek saflıkta asetik anhidrit üretmek üzere asetik asit ile reaksiyona girer. Bütün bu adımlar Aspen Plus yazılımı ile özel koşullar altında yapılmıştır. İlk olarak, spesifik ketin üretmek asetonun kraking reaksiyonu için uygun şartlar seçilmiştir. Ardından, ketin ve asetik asit arasında tepkimeyle asetik anhidrit üretmek için uygun şartlar seçilmiştir. Daha sonra, hassasiyet analiziyle ürünler üzerinden operasyonal değişikliklerin etkileri incelenmiştir. Son olarak, değişkenlerin üretimin mol fraksiyonu üzerindeki etkileri bulunmuş ve en iyi şartları seçmek için de hassasiyet analizi gerçekleştirilmiştir.
Keywords
chemical engineering
Citation