COMPARATIVE STUDIES FOR SYNTHESIS OF ALGINATE MICROSPHERES AND NANOSPHERES AS DRUG CARRIERS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-24
Authors
ALZAWI, HANA M. HAMAD
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The aim of the study is to compare the methods for synthesis of alginate microspheres and nanospheres and get the best size and spherical shape of alginate particles which are used in future as drug delivery. Four groups of methods were done for this purpose, each group of methods was followed the same protocol with some changes. The six methods of the first group were compared between two types of surfactants and also the ratio between alginate and surfactant was compared too. Furthermore, the seven methods of second group were compared in period of stirring time and concentration of alginate, surfactant and crosslinkers. In the third group of study, there are four methods comparing the use of alginate medium viscosity instead of low viscosity and trying to use different type and concentration of crosslinkers (CaCl2 46%, CaCl2 60%, MnCl2 60%, ZnCl2 60%). The final group of our study contains six methods comparing two types of poly vinyl alcohol (low molecular weight and high molecular weight) and different types of crosslinkers (CaCl2 60%, MnCl2 60%, ZnCl2 60%). From the twenty three methods were done in our laboratory, the best SEM result was the first method of the fourth group with 5µm in diameter of alginate microspheres that were prepared when using the alginate 1% (low viscosity) with PVA 2% (low molecular weight), AOT 5% and calcium chloride 60%.
Description
ALGINATE MIKROSKURELERI VE İLAÇ TAŞIYICI OLARAK NANOKURELERIN SENTEZİ İÇİN KARŞILAŞTIRMALI CALISMALAR
ÖZ: Çalışmanın amacı, alginat mikrosferleri ve nanosferlerin sentezi için kullanılan yöntemleri karşılaştırmak ve ilaç dağıtımında gelecekte kullanılacak aljinat parçacıklarının en iyi boyut ve küresel şeklini elde etmektir. Bu amaçla dört grup yöntem uygulandı, her yöntem grubuna aynı protokol bazı değişikliklerle takip edildi. Birinci grubun altı metodu iki tip yüzey aktif cismi arasında mukayese edildi ve aynı zamanda aljinat ile surfaktan arasındaki oran da karşılaştırıldı. Ayrıca, aljinat, yüzey aktif madde ve çapraz bağlayıcıların karıştırma süresi ve konsantrasyonları ile ikinci gruptaki yedi yöntem karşılaştırıldı. Üçüncü çalışma grubunda, düşük viskozite yerine alginat orta viskozitesinin kullanımını karşılaştıran ve çapraz bağlayıcı (CaCl2% 46, CaCl2% 60, MnCl2% 60, ZnCl2% 60) farklı tür ve konsantrasyon kullanmaya çalışan dört yöntem vardır. Çalışmamızın son grubu, iki tip polivinil alkolün (düşük molekül ağırlıklı ve yüksek moleküler ağırlıklı) ve çapraz bağlayıcıların farklı türlerini (CaCl2% 60, MnCl2% 60, ZnCl2% 60) karşılaştıran altı vi yöntem içeriyor. Laboratuvarımızda yirmi üç yöntemden elde edilen en iyi sonuç, alginat% 1 (düşük viskozite) ile PVA% 2 (düşük moleküler ağırlıklı) kullanıldığında hazırlanan aljinat mikrosferlerin çapı 5μm olan dördüncü grubun ilk yöntemi idi), AOT %5 ve kalsiyum klorür % 60.
Keywords
chemical engineering
Citation