THE EFFECT OF COMBINED DRUG TREATMENT ON HL60 CELLS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-15
Authors
ALJADI, HANAN SALEM SAID
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Previous studies have demonstrated the advantages of using the combination of drugs in the treatment of various cancers by increasing the effectiveness of one drug due to the synergistic effect of another drug and overcome drug resistance. In this study different drugs alone and in combinations, were used. These drugs are Doxazosin Mesylate which is selective α1- adrenergic receptor used as antihypertensive drug and recently has been used antitumor drug. Genistein, is a natural anticancer drug used to treat different type of cancers and SU6656 which is a strong anticancer drug with high toxicity on both healthy and cancer cells which was used in this study as control for the toxicity. This study is aimed to evaluate the effect these drugs whether alone or in combination, on cell growth of human leukemia cells (HL60) and their effect on antioxidant enzymes; Glutathione-S transferase (GST), Superoxide Dismutase (SOD) in addition to Protein Tyrosine Kinase (PTK) of these cells. Firstly, human leukemia cell lines treated with different concentrations of each drug as single treatment and then subjected to different concentrations of combined drugs. The Cell viability assay was done by using the trypan blue assay to know the effect of each drug alone and in combination on cell growth. The results revealed that doxazosin mesylate had less toxic effect on the growth of human leukemia cells (HL60) compared to genistein and SU6656. While in combination 7.5µM of doxazosin mesylate with 0.312 µM genistein, the cytotoxic effect of anticancer drug genistein was a significantly increased. SU6656 was more toxic on human leukemia cells. The effect of the drugs that used in this study whether alone or in combination on the activity of antioxidant enzymes GST and SOD in addition to the activity of PTK enzyme were measured and human leukemia cells used as the source of these enzymes. Enzymatic assay results have shown that Doxazosin mesylate and genistein inhibit the GST activity, whether alone or in combination, while SU6656 induced the GST activity. Doxazosin mesylate and SU6656 induced the activity of SOD enzyme while genistein alone or in combination with doxazosin mesylate inhibit the SOD activity of HL60 cells. The activity of protein tyrosine kinase was induced by doxazosin mesylate whether alone or in combination with genistein. While genistein alone at higher doses induced PTK activity and at lowest doses PTK activity was inhibited. SU6656 alone and in combination with doxazosin mesylate inhibited PTK activity.
Description
BİRLEŞİK İLAÇ TEDAVİSİNİN HL60 HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
ÖZ: Önceki çalışmalar, başka bir ilacın sinerjistik etkisine bağlı olarak bir ilacın etkinliğini artırarak ve ilaca karşı direncin üstesinden gelmekle birlikte, çeşitli kanserlerin tedavisinde ilaç kombinasyonunun kullanılmasının avantajlarını göstermiştir. Bu çalışmada tek başına ve kombinasyon halinde farklı ilaçlar kullanılmıştır. Bu ilaçlar, antihipertansif ilaç olarak kullanılan ve son zamanlarda antitümör ilaç olarak kullanılan selektif adrenerjik reseptör olan Doxazosin Mesilat'tır. Bir diğer ilaç, Genistein, farklı kanser türlerini tedavi etmek için kullanılan doğal bir antikanser ilacıdır. Son olarak hem sağlıklı hem de kanser hücrelerinde yüksek toksisiteye sahip güçlü bir antikanser ilacı olan SU6656 aynı zamanda bu çalışmanın toksisite kontrolü olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada tek başına veya kombinasyon halinde kullanılan ilaçların insan lösemi hücrelerinin (HL60) hücre büyümesi ve antioksidan enzimler Glutatyon-S-transferaz (GST) ve Superoksit Dismutaz (SOD) üzerindeki etkilerini araştırıp bu hücrelerin Protein Tirozin Kinazın (PTK) aktivitesi üzerine de etkileri de çalışılmıştır. Bu çalışmada ilk olarak, insan lösemi hücre hatları kullanılarak, her ilacın farklı konsantrasyonları tek olarak ve daha sonra farklı kombine ilaç konsantrasyonları tabi tutularak ilaç etkileri araştırıldı., her ilacın kendisi ve ilaç kombinasyonunun hücre canlılılığı üzerine etkisi tripan mavisi metodu kullanılarak yapıldı. Doksazosin mesilatın, genistein ve SU6656 ile karşılaştırıldığında insan lösemi hücrelerinin (HL60) büyümesinde daha az toksik etkisi olduğu görüldü. Ortaya çıkan sonuçlar göstermiştir ki, 0.312 uM genistein ile 7.5 uM doksazosin mesilat kombinasyonunda, antikanser ilaç genisteinin sitotoksik etkisi önemli ölçüde artmıştır. SU6656’nın insan lösemi hücrelerinde daha toksik etkisi olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada kullanılan ilaçların etkisinin PTK enziminin aktivitesine ek olarak GST ve SOD antioksidan enzimlerinin aktivitesinin ölçülmesi bu enzimlerin kaynağı olarak kullanılan insan lösemi hücrelerinin kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. Enzim sonuçları, Doxazosin mesilat ve genisteinin, tek başına veya kombinasyon halinde GST aktivitesini inhibe ettiğini, SU6656’nın ise GST aktivitesini indüklediğini göstermiştir. Doksazosin mesilat ve SU6656, SOD enziminin aktivitesini indüklerken, tek başına doxazosin mesilat ile kombinasyon halinde genisten, HL60 hücrelerinin SOD aktivitesini inhibe etmiştir. Protein tirozin kinazın aktivitesi, tek başına ya da genistein ile kombinasyon halinde doksazosin mesilat ile indüklenmiştir. Genistein sadece daha yüksek dozlarda PTK aktivitesini ve en düşük dozlarda PTK aktivitesini indüklemiştir. Tek başına SU6656 ve doksazosin mesilat ile kombinasyon halinde PTK aktivitesini inhibe etmiştir.
Keywords
chemical engineering
Citation