INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SILVER NANOPARTICLES ADDED POLY (N- METHYL ANILINE)

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-16
Authors
ALDARAJI, MOSTAFA KAMIL MAALA
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Humans, animals, and crops may suffer from many diseases that are caused by certain types of bacteria. These bacteria need to be deeply researched to identify the optimal means through which these can be faced. Among these types of bacteria are (Escherichia coli) and (Staphylococcus aureus). Silver is one of the most important mineral elements used in the treatment of the spread of these bacteria, as it has some chemical and physical properties that can eliminate bacteria. One of these properties whose activity has been examined is Nanotechnology. Which are particles ranging in size from 1 to 100 nanometers. It has been found that these particles can penetrate the outer membranes and enter the cell. By using so, it works to stop the production of protein and starts to kill the living cell due to the high toxicity found with silver nanoparticles. In addition, poly (n-methyl aniline) was added to the silver nanoparticles. PNMA was prepared with 0.025 M monomer solution. The size of the resulting PNMA spheres lies between 200-550 nm. The oxidative chemical polymerization and liquid impregnation methods were used to successfully prepare poly (N-methyl aniline) silver nanoparticles (PNMA-AgNPs). SEM, TEM, EDX, and ICP-OES were used to characterize the resulting particles. It has been studied the antibacterial effect of these compounds; PNMA and Ag-PNMA against the Escherichia coli and Staphylococcus aureus and compare the effect of these compounds with penicillin/streptomycin common antibiotic.
Description
POLİ (N- METİLANİLİN) EKLENMİŞ GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİN ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
ÖZ: İnsanlar, hayvanlar ve mahsuller, belirli bakteri türlerinin neden olduğu birçok hastalıktan muzdarip olabilir. Bu bakterilerin, karşılaşabilecekleri en uygun araçları belirlemek için derinlemesine araştırılması gerekir. Bu bakteri türleri arasında (Escherichia coli) ve (Staphylococcus aureus) bulunur. Gümüş, bakterileri yok edebilecek bazı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olduğu için bu bakterilerin yayılmasının tedavisinde kullanılan en önemli mineral elementlerden biridir. Etkinliği incelenen bu özelliklerden biri Nanoteknolojidir. Bunlar 1 ila 100 nanometre arasında değişen parçacıklardır. Bu parçacıkların dış zarlara nüfuz edebildiği ve hücreye girebileceği bulunmuştur. Bunu kullanarak, protein üretimini durdurmak için çalışır ve gümüş nanopartiküller ile bulunan yüksek toksisite nedeniyle canlı hücreyi öldürmeye başlar. Ek olarak, gümüş nanopartiküllere poli (n-metil anilin) ilave edildi. PNMA 0.025 M monomer çözeltisi ile hazırlandı. Elde edilen PNMA kürelerinin boyutu 200- 550 nm arasındadır. Poli (N-metil anilin) gümüş nanopartikülleri (PNMA-AGNP'LER) başarıyla hazırlamak için oksidatif kimyasal polimerizasyon ve sıvı emprenye yöntemleri kullanıldı. Elde edilen partikülleri karakterize etmek için SEM, TEM, EDX ve ICP-Oe'ler kullanıldı. Bu bileşiklerin; PNMA ve Ag-Pnma'nın Escherichia coli ve Staphylococcus aureus'a karşı antibakteriyel etkileri incelenmiş ve bu bileşiklerin penisilin/streptomisin ortak antibiyotiği ile etkileri karşılaştırılmıştır.
Keywords
chemical engineering
Citation