BIOCHEMICAL ANALYSIS OF α- ADRENERGIC RECEPTOR INHIBITORS: DOXAZOSIN AND TERAZOSIN

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-28
Authors
SALEM, AMANI.M.M.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The objective of the study is to predict the medical purposes of alpha-blocker drugs by evaluating their effects on antioxidant defense enzymes beside to their antihypertensive actions. In order to do that, firstly Doxazosin mesylate and Terazosin hydrochloride solubility and stability were performed using UV spectrum of drugs measured at maximum wavelength of 245nm. Secondly, the effects of these drugs on the activity of antioxidant enzymes were studied for the first time with isolated or commercially available enzyme targets. In this study, the antioxidant effects of alpha-blocker drugs were analyzed by measuring the changes on the activity of these enzymes; Glutathione S-Transferase (GST), Superoxide Dismutase (SOD), Catalase (CAT) and Glutathione Peroxidase (GPX) upon exposure to various concentrations of drugs. The results have shown that the stability of Doxazosin mesylate in phosphate buffer (pH 5.2) and Terazosin HCl in water, were not exceeding two days although it is stored at -20 C. The enzyme assays showed that the inhibitory effects of Terazosin around 90% for Catalase (CAT) with IC50 0.0002403g/L and 96% for Glutathione Peroxidase with IC50 0.00442g/L. However Terazosin have opposite behavior on Superoxide Dismutase (SOD) with 70% inhibitory effect and IC50 of 0.008941g/L. The enzyme assay results showed that Doxazosin has inhibitory effect on Glutathione Peroxidase (GPx) around 85% with IC50 0.01109g/L and around 98% on Superoxide Dismutase (SOD) with IC50 0.0002177g/L., however Doxazosin have no significant effect on Catalase (CAT) enzyme. The inhibitory effects of both drugs on Glutathione-S-Transferase (GST) enzyme activity were less than 20%.
Description
α-ADRENERJİK RESEPTÖR İNHİBİTÖRLERİN (ENGELLEYİCİLERİN) BİYOKİMYASAL ANALİZİ: DOKSAZOSİN VE TERAZOSİN
ÖZ: Bu çalışmanın amacı, alfa – blokör (önleyici) ilaçların antihipertansif (kan basıncını düşüren) eylemlerinin yanı sıra anti-oksidan savunma enzimleri üzerindeki etkilerini de değerlendirerek onların tıbbi amaçlarını öngörmektir. Bunu yapmak için öncelikle Doksazosin mesilat ve Terazosin hidroklorür ilaçlarının çözünürlüğü ve kararlılığı UV spektrophotometre kullanılarak maksimum 245 nm dalga boyunda ölçülerek gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak, bu ilaçların antioksidan enzim aktivitesi üzerindeki etkileri, izole edilmiş veya ticari amaçla kullanılabilen enzim hedefleriyle birlikte, ilk kez araştırılmıştır. Bu çalışmada, alfa-blokör(önleyici) ilaçların antioksidan etkileri, bu enzimlerin aktivitesi üzerindeki değişiklikler ölçülerek analiz edilmiştir. Glutatyon-S Transferaz (GST), Süperoksit Dismutaz (SOD), Katalaz (CAT) ve Glutatyon Peroksidaz (GPX) çeşitli ilaç derisimlerine maruz bırakılmıştır. Sonuçlar su içindeki fosfat tamponu (pH 5.2) ve Terazosin HCl'deki Doksazosinmesilatın stabilitesinin (kararlılığının), -20 ℃° de muhafaza edilmesine rağmen, iki günü aşmadığını göstermiştir. Enzim analizleri Terazosinin IC50 0.0002403g / L ile Katalaz (CAT) için yaklaşık% 90 ve IC50 0.00442g / L ile Glutatyon Peroksidaz için yaklaşık % 96'lık önleyici etkileri olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, Terazosin % 70 önleyici etkisi ve IC50 0.008941g / L ile Süperoksit Dismutaz (SOD) üzerinde aksi davranış ortaya koymuştur. Enzim analizi sonuçları, Doxazosin'in Glutatiyon Peroksidaz (GPx) üzerinde IC50 0,01109g / L ile yaklaşık % 85 civarında ve Süperoksit Dismutaz (SOD) üzerinde IC50 0,0002177g / L ile yaklaşık % 98 civarında (engelleyici) etkiye sahip olduğunu göstermiştir, ancak Doxazosinin Katalaz (KAT) enzimi üzerinde önemli hiçbir etkisi yoktur. Her iki ilacın Glutatyon-S Transferaz (GST) enzim aktivitesi üzerindeki inhibisyon(engelleyici) etkileri % 20'den azdır.
Keywords
chemical engineering
Citation