RECOVERY OF SILVER FROM SILVER OXIDE BATTERIES: A COMBINED EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL STUDY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-28
Authors
Mehasi, Abubakr Bushra Ali
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The purpose of this study is to recover pure silver from inactive and used silver oxide batteries and also model this process by using a software. Because, after the life cycles of batteries end, they become toxic contaminants and also yield incinerator emissions and ash. Silver oxide batteries are used in wristwatches, clocks, remote controls of the various electronic devices, hearing aid devices, toys, and some other devices, and they are scrapped after they become spent. In this thesis, we collected spare batteries that contain silver and we use solid-liquid leaching as a separation process to recover the silver. In our approach, we used leaching with nitric acid and precipitated silver by the help of copper plate and potassium chloride. Then after precipitate filtration, it was dried and then powder was smelted in a very high temperature (1000 °C) to produce metallic silver and also highly pure silver powder. Recovered silver can be utilized directly in different industrial applications.
Description
GÜMÜŞÜN GÜMÜŞ OKSİT PİLLERDEN GERİ KAZANIMI: BİRLEŞİK BİR DENEYSEL VE HESAPLAMALI ÇALIŞMA
ÖZ: Bu çalışmanın amacı saf gümüşü aktif olmayan ve kullanılmış gümüş oksit pillerden geri kazanmak ve aynı zamanda bu süreci bir bilgisayar yazılımı ile modellemektir. Çünkü piller hayat döngüleri bittikten sonra toksik kirleticiler haline gelirler ve yakma fırını emisyonları ve kül açığa çıkartırlar. Gümüş oksit piller, kol saatleri, saatler, çeşitli elektronik cihazların uzaktan kumandaları, işitme cihazları, oyuncaklar, ve bazı diğer cihazlarda kullanılır ve ömrü bittikten sonra atılırlar. Bu tezde, gümüş içeren atık piller toplandı ve gümüşü geri kazanmak için katı-sıvı özütlemesi bir ayırma işlemi olarak kullanıldı. Yaklaşımımızda, nitrik asit kullanarak katı-sıvı özütlemesi yapıldı ve gümüş, bakır plaka ve potasyum klorür yardımıyla çöktürüldü. Çökeltinin süzülmesinden sonra bu çökelti kurutuldu ve sonra da metalik gümüş ve aynı zamanda yüksek saflıkta ince bir gümüş tozu elde etmek için çok yüksek bir sıcaklıkta (1000 °C) eritildi. Geri kazanılan gümüş, çeşitli endüstriyel uygulamalarda doğrudan kullanılabilir.
Keywords
chemical engineering
Citation