THE ISOLATION AND ANALYSIS OF THE MEDICINAL POTENTIAL OF METHANOLIC EXTRACT OF THE STACHYS CRETICA L. FLOWERS

thumbnail.default.placeholder
Date
2017-06-02
Authors
LATRESH, MALIKA KHALIFA
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Antioxidants are vital substances which possess the ability to protect the body from damage caused by free radicals. A variety of antioxidants exits within the body and many of them are derived from dietary sources as fruits, vegetables and plants. The plants are utilized in folkloric medicine to treat many diseases. In this study, plant flowers was extracted with methanol and its total phenolic content (TPC) was measured as 25.32 mgGAE/g of extract and total flavonoid content (TFC) was measured as 29.60 mgQE/g of extract. This study utilized chromatography and was applied to separate extracts in to six fractions. The fraction utilized in enzyme assays was due to its high TFC as72.78 mgQE/g . The Glutathione-S-transferase (GST), catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) activities were measured by using multi-mode plate reader (Spectra MaxM2). The inhibitory effects of plant on Glutathione-S-Transferase enzyme (GST) activity was about 80% with IC50 value of 0.6001 g/L, on SOD it was about 100 % with IC50 value of 0.2909g/L. The effect of Stachys Cretica on Catalase inhibition 75% with IC50 of 0.03741g/L.
Description
STACHYS CRETICA L. ÇİÇEKLERİNİN METANOL ÖZÜTÜNÜN HAZIRLANMASI İZOLASYONU VE TIBBİ POTANSİYELİNİN ANALİZİ
ÖZ: Antioksidanlar vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyabilecek özelliklere sahip önemli bileşiklerdir. Vücutta çok farklı antioksidanlar mevcut olupbüyük bir kısmı meyve, sebze ve bitki kaynaklı olarak diyetle alınmaktadır. Bitkiler özellikle halkarasında pekçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Stachys cretica bitkisinin çiçek özütleri metanol çözücüsü kullanlılarak hazırlanmışve hazırlanan özüte toplam fenol ve toplam flavonoid madde içeriğine bakılmıştır.Toplam fenolik madde miktarı 25.32 mg gallik asit eşdeğeri/ml özüt , toplam flavonoid madde miktarı ise 29.60 mg quercetin eşdeğiri /ml özüt olarak hesaplanmıştır. Hazırlanan özüt silika kolon ile ayrıştırlmış ve bu ayrıştırmanın sonunda 6 farklı fraksiyon elde edilmiştir. Bu fraksiyonlar arasında enyüksek flavonoid madde miktarı ile (72.78 mgQE/ml özüt) en son fraksiyon daha sonraki enzim deneylerinde kullanılmıştır. Bitki özütlerinin glutathione-S-transferaz (GST), catalaz (CAT), superoxide dismutaz (SOD) enzim aktiviteleri üzerine etkisi multimod plaka okuyucu (Spectra MaxM2) ile tayin edilmiştir. Bitki farksiyonu GST enzim aktivitesini & 80% oranında engellemiş ve bitki özütü için IC50 değeri 0.6001 g/L olarak hesaplanmıştır. Yine bitki fraksiyonu kontro ile kıyaslandığında Superoxide dismutaz (SOD) aktivitesini %100 engellemiş ve bitki fraksiyonun IC50 değeri SOD enzimi için 0.2909g/L olarak hesaplanmıştır. Stachys Cretica özütü kolon fraksiyonunun Katalaz enzimi üzerinde etkisi çalışması göstermiştir ki bitk özütü enzim aktivitesini 0.03741g/L IC50 değeri ile %75 engellemiştir.
Keywords
chemical engineering
Citation