MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES OF ACRYLONITRILE- BUTADIENE-STYRENE/PERLITE COMPOSITES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-25
Authors
ALGHADİ, Aiah Mohamed, Moh’d
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The studies about improvement of properties such as physical, morphological, and thermal properties of acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer are still on going. In this study, perlite was used as an additive in acrylonitrile-butadiene-styrene matrix for composite preparation. Co-rotating twin-screw extruder and laboratory injection molding device were employed for the preparations of the composites and production of test samples, respectively. The perlite feeding ratios were adjusted as 2.5%, 5%, 10%, and 15%. The mechanical, thermal, rheological and morphological characterizations were performed by tensile and impact tests, dynamic mechanical analysis, melt flow index, and scanning electron microscopy techniques, respectively.
Description
AKRİLONİTRİL-BÜTADİEN-STİREN/PERLİT KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ
ÖZ: Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimerinin fiziksel, morfolojik ve ısısal özelliklerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar halen sürmektedir. Bu çalışmada, perlit akrilonitril-bütadien-stiren matrisi içinde katkı maddesi olarak kompozit üretimi için kullanılmıştır. Aynı yönlü çift vidalı ekstrüder ve laboratuvar tipi enjeksiyon kalıplama cihazları, sırasıyla kompozitlerin hazırlanması ve test numunelerinin üretimi için kullanılmıştır. Perlit ekleme oranları %2.5, %5, %10 ve %15 şeklinde ayarlanmıştır. Mekanik, ısısal, reolojik ve morfolojik karakterizasyonlar sırasıyla, çekme ve darbe testleri, dinamik mekanik analiz, eriyik akış indisi ve taramalı elektron mikroskopi teknikleri ile gerçekleştirilmiştir.
Keywords
chemical engineering
Citation