MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES OF ACRYLONITRILE- BUTADIENE-STYRENE/BARITE COMPOSITES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-03-01
Authors
MADKOUR, Salma Ali A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The studies about improvement of properties of acrylonitrile-butadiene-styrene matrix are still on going. These properties can be listed as physical, thermal, morphological, etc. In this work, barite was added into acrylonitrile-butadiene- styrene matrix for composite production. Co-rotating twin-screw extruder was employed for the preparations of the composites. In addition to this, laboratory injection molding device was used for the preparation of test specimens. The barite proportions were adjusted as 5%, 10%, 15%, and 20% respectively. The mechanical, thermal, and morphological characterizations were performed by tensile and impact tests, dynamic mechanical analysis, melt flow index, and scanning electron microscopy techniques.
Description
AKRİLONİTRİL-BÜTADİEN-STİREN/BARİT KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ
ÖZ: Geniş uygulama alanlarına sahip olması nedeni ile akrilonitril-bütadien-stiren polimeri ile ilgili gerek mekanik gerek ise termal vb. özelliklerini geliştirmek adına çalışmalar halen devam etmekte. Yürütülen bu çalışmada akrilonitril-bütadien-stiren polimerine barit karıştırılarak kompozitler hazırlanmıştır. Hazırlıma sürecinde çift vidalı (aynı yönde dönen) mikro-karıştırıcı ve laboratuvar tipi enjeksiyon cihazı kullanılmıştır. Kompozitler hazırlanırken baritin kütlece oranları %5, %10, %15 ve %20 olarak seçilmiştir. Üretilen kompoiztler uygun test metotları ile karakterize edilmiştir. Bu testler çekme testi, darbe testi, dinamik mekanik analiz, erime akış indisi ve taramalı elektron mikroskobudur.
Keywords
chemical engineering
Citation