THE PREPARATION AND ANTIBACTERIAL ANALYSIS OF SILVER NANOPARTICLES ADDED PEDOT

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-16
Authors
Khaleel, Haneen Ayad
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
With a high hospital-acquired infection (HAIs) prevalence, the use of antibacterial coatings can help to reduce bacterial contamination at the hospital surfaces that are frequently interacted (e.g. keyboards, push plates, or bed rails) and commonly underlying the hospital-acquired infection. Nanoparticles and polymers combination shows strong antibacterial action against a number of gram-negative and Gram positive bacteria. In this study, nanoparticles are incorporated with polymer as antibacterial surfaces to prevent HAIs. The aim of this study is to make a coating material to prevent infections by preparing PEDOT embedded with silver nanoparticles and testing the substance against common pathogens found in hospitals, such as Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus. (PEDOT) wassynthesized in the presence of EDOT and iron (III) chloride (FeCl3), via a chemical polymerization process. By the liquid impregnation technique, silver nanoparticles were bonded to PEDOT then the substance was pressed to make pellets. While the antibacterial activity was tested by using disk diffusion methods, the materials prepared in this study show potential for HAIs reduction in hospitals. Due to the significant properties of the silver nanoparticles and PEDOT, the inhibition of bacterial growth can be done without any harmful effect on the human body. Further research should be conducted to improve the substance’s antibacterial efficacy for a wide range of medical use.
Description
GÜMÜŞ NANOPARÇACIK EKLENMİŞ PEDOT’UN HAZIRLANMASI VE ANTİBAKTERİYEL ANALİZİ
ÖZ: Hastane aracılıklı enfeksiyon (HAE) prevalansı yüksek olduğunda, antibakteriyel kaplamaların kullanılması, sıklıkla etkileşime giren hastane yüzeylerinde (örneğin klavyeler, itme plakaları veya yatak rayları) ve genellikle hastane kaynaklı enfeksiyonun altında yatan bakteriyel kontaminasyonun azaltılmasına yardımcı olabilir. Nano. parçacıklar ve polimerler kombinasyonu, bir dizi gram negatif ve gram pozitif bakteriye karşı güçlü antibakteriyel etki gösterir. Bu çalışmada nanoparçacıklar, HAE' lari önlemek için antibakteriyel yüzeyler olarak polimer ile birleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, gümüş nanoparçacıklar eklenmiş PEDOT hazırlayarak Escherichia Coli ve Staphylococcus Aureus gibi hastanelerde bulunan yaygın patojenlere karşı antimikrobiyal etkinliğinin test ederek enfeksiyonları önlemek için uygun bir kaplama malzemesi yapmaktır. (PEDOT) kimyasal polimerizasyon işlemi ile EDOT ve demir (III) klorür (FeCl3) varlığında sentezlendi. Sıvı emprenye tekniği ile gümüş nanoparçacıklar PEDOT'a bağlandı ve daha sonra madde pelet yapmak için preslendi. Antibakteriyel aktivite disk difüzyon yöntemleri kullanılarak test edilirken, bu çalışmada hazırlanan malzemeler hastanelerde HAE larda azalma potansiyeli göstermektedir. Gümüş nanoparçacıkların ve PEDOT’un özelliklerinden dolayı, bakteri üremesinin önlenmesi insan vücudu üzerinde herhangi bir zararlı etki olmadan yapılabilir. Elde edilen malzemenin yaygın tıbbi kullanımı için antibakteriyel etkinliğini arttırmak üzere daha fazla araştırma yapılmalıdır.
Keywords
chemical engineering
Citation