GEÇİCİ AFET KONUTLARINDA ORTOPEDİK ENGELLİ ERİŞEBİLİRLİĞİ: AFAD ENGELLİ AFET KONUTUNUN ERİŞİLEBİLİRLİK ÖLÇÜMÜ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-03-01
Authors
Ünal, Bülent
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu çalışmada Türkiye‟deki mevcut konteyner geçici afet konutlarının ortopedik engelli bireylerin erişilebilirliği açısından analiz edilmesi ve elde edilen veriler ışığında iyileştirme önerileri oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda AFAD‟ın kullanmakta olduğu, engelliler için geçici afet konutlarının tasarımının Engelliler için Evrensel Standartlar Kılavuzu‟na uyumluluğu, mevcut geçici konutun engelli bireylerin erişebilirliği açısından ihtiyaçlarını karşılama durumu ve ortopedik engellilik durumlarının bu ihtiyaçlara etkileri araştırılmıştır. Araştırma, ortopedik engelli bireylerin sanal ortamda oluşturulan geçici afet konutu mekânını deneyimlemesi ile gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler doğrultusunda geçici afet konut tasarımlarına iyileştirme önerileri oluşturulmuştur. Oluşturulan öneriler ile Engelliler için Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda bulunan 245 kriter baz alınarak, mevcut durumda bulunan uyumlu kriter sayısı 67‟den 142‟ye çıkarılarak %208‟lik bir iyileşme sağlanmıştır. İyileştirme önerileri, sonuç istatistikleri ile AFAD‟a sunularak, görüş ve önerileri alınmıştır. Bu araştırma ve iyileştirme önerileri haklara erişebilmekle ilgilidir…
Description
ORTHOPEDICALLY DISABLED ACCESSIBILTY IN TEMPORARY DISASTER HOUSING: ACCESSIBILITY MEASUREMENT OF AFAD DISABLED TEMPORARY DISASTER HOUSING AND IMPROVEMENT RECOMMENDATIONS
ABSTRACT: In this study, it is aimed to analyze the existing container temporary disaster housing in Turkey in terms of the accessibility of individuals with orthopedic disabilities and to establish a recommendation for improvement in the light of the obtained data. In this respect, the compatibility of the current temporary housing of AFAD with the Universal Standard Guidelines for Disabled, the status of meeting the needs of disabled people in terms of accessibility in the temporary disaster housing and the effects of orthopedic disability situations on these needs have been investigated. The research was carried out by experiencing the temporary disaster housing space created in virtual environment with orthopedic disabled individuals and recommendations for the improvement was established in the light of the obtained data. With the created recommendations, based on the 245 criteria in the Universal Standard Guidelines for Disabled, the number of compatible criteria in the current situation has been increased from 67 to 142, resulting in an improvement of 208%. The improvement recommendations were presented to AFAD with the result statistics and their opinions and recommendations were obtained. This research and improvement recommendations is about accessing the rights...
Keywords
architecture
Citation