Airframe and Powerplant Maintenance

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    BORLU ÇİMENTO
    (Bilim ve Teknoloji, 2015-02-27) İNGER, Erk
    Çimento üretiminde klinkerine bor cevheri katkısı ile çimento üretiminde enerji tüketimi azaltılmakta, karbon dioksit salınımı düşürülmekte, yüksek mukavemetli ürün elde edilmekte ve çimentonun betonlaşması sürecinde oluşan hidrotasyon enerjisi minimize edilmektedir. Genel olarak, belit çimentosu sınıfında değerlendirilen borlu çimento, Portlant Çimentosu’na (PÇ) göre erken dayanıma katkısı azdır, ancak ileri yaşlarda yüksek mukavemet sağlamaktadır. Bunun aksine, yüksek belit çimentolarında (YBÇ), belit fazının reaktivitesi yüksek seviyelerde olup betona erken dayanım özelliği kazandırmaktadır. Borlu Çimento Standardı TS 13353 Yapımına esas olacak özellikler tespit edilerek onaylanmıştır. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı, borlu çimento birim fiyatları imalat ve ihzarat listeleri hazırlanmıştır. Borlu çimento üretiminde, ticari değeri düşük bor madeninin %17 B2O3 düşük tenörlü kolemanit cevheri kullanılmıştır. Ayrıca ürünün sanayi ölçeklerinde, Denizli Çimento Fabrikasında 3000 ton ve Isparta Çimento Fabrikasında üretilen 4000 ton Borlu çimento üretilmiştir. Özellikle borlu çimento beton karayolu çalışmaları, çok faydalı sonuçlar vermiştir.