Graphic Design

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  BİLİMİ VE SANATI BİRLEŞTİREN İKİ USTA I
  (Bilim ve Teknoloji, 2013-05-03) ERTÜRK, F. Emel
  Doğruyu ve güzeli arayan, gerçekliği betimleyip sergileyen sanat ve bütün bunları açıklayan bilim, evrensel bir dil olarak birbirini tamamlayan çok önemli iki süreçtir. El Cezeri ve Leonardo da Vinci farklı yüzyıllarda yaşamışlar, ancak yetenekleriyle sanat ve bilimi bir arada kullanmış iki sanatçıdır. Bilim ve Sanat alanları, zıt alanlar olarak görünseler de aslında birbirinin tamamlayıcısıdırlar. İkisinde de birikim, algı, deneyim, araştırma ve sezgi önemlidir. Bilimi ve sanatı birleştiren bu iki ustanın çalışmalarına bakıldığında, ortaya koydukları çağını aşan çalışmalarıyla, yaratıcı kişilikleriyle ortak özellikleri bulunduğu düşünülebilir. En genel anlamda yaratıcı insan özellikleri sıralanacak olursa bu kişiler; araştırmacıdırlar, dünyayı farklı algılarlar böylece olasılıkları görebilirler bu nedenle de limitleri zorlayarak risk almaktan çekinmezler. Bu insanlar meraklıdırlar, mevcut durumdaki aksaklıkları kabullenmezler ve bağımsız düşünmeye yatkındırlar. Sezgileri güçlü, hayal güçleri yüksek, esnek düşünebilen ve sentezci yapılarıyla bütünü görebilirler. Bunlar iç disiplinleri olan, becerikli ve yetenekli insandırlar.(Balcı,2004,380) El Cezeri ve Leonardo da Vinci, farklı yüzyıllarda yaşamış olmalarına rağmen bilimi, sanatı, yaratıcılıklarını kullanmışlar. Eserleri bugünün bilimine ve sanatına yol göstermiş iki usta da bütün bu yaratıcılık özelliklerini taşıyor olmalılar.
 • Item
  BİLİMİ VE SANATI BİRLEŞTİREN İKİ USTA II
  (Bilim ve Teknoloji, 2013-05-15) ERTÜRK, F. Emel
  Sezgisi güçlü, hayal gücü yüksek, meraklı, sentezci, yaratıcı bir diğer sanat ve bilim adamı da Leonardo da Vinci dir. Leonardo’nun 1452 yılında İtalya’nın Vinci nahiyesinin Anchiano kasabasında dünyaya geldiği, ressam, heykeltıraş, müzisyen ve bilim adamı olarak bilinir. 1452–1519 yılları arasında yaşamış sanatçının mimar, mühendis, mucit, geometrici, anatomist, yönleriyle dikkati çekmektedir.(Nichol,2008,22) Sanatçı doğada var olan düzeni fark etmiş, su dalgaları, ağaç gövdeleri, insan vücudu gibi birçok doğal şeyde benzer düzenlerin var olduğunu gözlemlemiş, çizmiş, özellikle insan vücudu ile detaylı çizimler yapmıştır. Resim:20-21de insan vücudunun oranlarıyla ve anatomisiyle ilgili ayrıntılı çizimleri görülmekte. O dönemin tıp bilimine temel oluşturan çizimleri bugün hala kullanılmaktadır.
 • Item
  Neden Grafik Tasarımı Bölümü?
  (İz Dergisi, 2014-10-10) KARABACAK, İnci
  Günümüzde ülke, devlet, kuruluş, marka ve kişiler olmak üzere makro düzeyden mikro ölçeğe kadar her alanda gittikçe artan bir değer kazanan görsel iletişim açısından grafik tasarımı önemli bir rol üstlenmektedir. Kurumsal kimlik, ambalaj, marka, reklam gibi çeşitli öğelerin inşası grafik tasarım aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Tarih öncesi devirlerde insanoğlunun mağara duvarlarına çizdiği resim ve işaretler görsel iletişimin temelini oluşturmuştur. Bu ilk yazılı ifadelerde resim ve yazının iç içe geçtiği görülmektedir. Ancak zamanla resimsel özelliklerinden soyutlanan ve sembollere dönüşen yazı, özgün kimliğine kavuşmuştur. Grafik tasarım, yazı ve resimin birbirini tamamlayacak şekilde birlikte kullanımını sağlayan bir pratik olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreçte, yazı ustaları, sanatçılar gibi çok sayıda insanın gelişimine katkı sağladığı grafik tasarımın günümüzdeki yapısını kazanmasında 19.yy. sonu ve 20.yy. başında gelişen sanat akımlarının önemli katkıları bulunmaktadır (Bektaş, 1992: 9).