Department of International Relations

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 115
 • Item
  ARCTIC POLICY of THE RUSSIAN FEDERATION
  ( 2021-11-14) AKKOYUN, Merve ; GÜLSEVEN, Aslı
  Arctic, the northernmost point of the world, has always attracted attention from history to the present day. Arctic has been an important point in people's desire to explore, even in times when transportation and communication were very difficult. Nowadays, especially with the global warming, the melting of the glaciers has facilitated transportation to the region. With the discovery of gas, oil and other mineral reserves in the region, states that do not have a coast in the region as well as the states of the region want to benefit from Arctic as a world heritage. Russia as an important power in the region it does not want to lose his superiority in Arctic toward to other powers and therefore attaches importance to increasing his military and economic power in the region. In this study, the impact of Russia's economic policy in Arctic on its relations with other powers in the region will be examined on the basis of states, organizations and projects.
 • Item
  RUSSIA’S POLICY TOWARDS IRAQ DURING THE YEARS OF THE SANCTIONS, AND THE RUSSIAN POSITION ON THE US WAR ON IRAQ IN 2003
  ( 2021-11-10) ASTEY, Milad Saeed Hasan ; GÜLSEVEN, Aslı
  This thesis explores and analyses Russia's policy towards Iraq during the sanctions period that was imposed on Iraq during the 1990s, and the Russian position on the U.S. war on Iraq in 2003, which was an extension of Russia's policy towards Iraq during the 1990s. By relying on qualitative and analytical methods, the thesis explores the impact of the shift in Russian policy from ideology to a more pragmatic policy on its relations with countries in general and Iraq in particular. This transformation took place after the dissolution of the Soviet Union and the emergence of the Russian Federation with an exhausted economy that led it to pursue a policy based on self-interests in order to advance its economy. In the background, there had always been the constant rivalry with the U.S. government to attain more supremacy and power at the political and economic levels. Iraq, one of the most powerful and rich countries in the Middle East, represented an important factor in the equation as it had influenced and was influenced by the bilateral relation of USSR/Russia and USA.
 • Item
  INTEGRATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA INTO THE EURO-ATLANTIC STRUCTURE
  ( 2021-11-10) YALMAN, Netice ; GÜLSEVEN, Aslı
  The aim of this thesis was to identify why the process of integration of Bosnia and Herzegovina (BiH) into NATO and EU institutions has not progressed, and discuss the stages and challenges in this regard based on historical process analysis. In this study, the qualitative method was followed. Due to the fact that not enough dissertations were written on the Euro-Atlantic integration of BiH in the period after 2011, the dissertation was intended to contribute to the work in this area. In addition, BiH's EU and NATO membership process is already a current issue. First, a brief history of BiH, and the administrative and political structure formed by the Dayton Peace Agreement were examined in order to serve as the basis for the study. After that, integration theory was discussed in a limited context and the establishment and structure of NATO and the EU. BiH's accession to Euro-Atlantic institutions, the problems encountered, and the reforms and legal arrangements that have thus far been realized and expected from it were identified. Eventually, BiH's and will for Euro-Atlantic integration were examined. The subject of the thesis was a case to be considered, because BiH has the most complex administrative and political structure in the world and, due to the diversity of its ethnic structure, has a sufficient will to overcome the difficulties in the process of integration into Euro-Atlantic institutions and proves the applicability. Because the state construction and member state construction take place simultaneously in the country. BiH faces a number of challenges: complex administrative and political structure, dilemmas in this structure, in the absence of a common understanding among politicians about the future of the country, the international patronage regime, economics, discriminatory electoral system, some problems in the Constitution. It is estimated that the ethno-national policy, which was the basis for determining the structure of the country in the post-war period, will not succeed in a fragile country struggling for statehood and democratization. Within the framework of integration theory, Euro-Atlantic membership requires a new decision making mechanism. It is considered that this situation will play an important role in the functioning of the political structure of BiH, which has difficulties in decision- making. It is considered that NATO and the EU, instead of general approaches, should create effective-specific strategies that take into account the sensitivities of the country and more clearly demonstrate the will for integration, so that they can also have a positive impact on ensuring permanent stability in BiH
 • Item
  ÇİN - AFRİKA İŞ BİRLİĞİ: AFRİKA’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI İÇİN TEHDİT Mİ YOKSA FIRSAT MI?
  ( 2021-11-09) ERİŞ, Baran Cihat ; YALVAÇ, Faruk
  Afrika ülkeleri 1960’lı yıllarla birlikte kolonyal devletlerden bağımsızlıklarını kazanmaya başlamışlardır. Ancak o dönemden günümüze iç savaşlar, askeri darbeler, devlet otoritesi zayıflığı, ekonomik durgunluk ya da küçülme, altyapı yetersizliği, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve yoksulluk gibi politik, ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklar yaşamış ve az gelişmişlik olgusunun merkezinde yer almışlardır. Afrika ülkelerinin yaşadıkları bu istikrarsızlıklar kıta vatandaşlarının yaşam kalitelerini olumsuz etkilediği gibi salgın hastalıkların yayılması, uluslararası terör ve suç unsurların kıtada yerleşip güçlenmesi ve kıta vatandaşlarının toplu göç hareketleri gibi küresel riskler de barındırmıştır. 21. yüzyılda küresel ekonomik bir güç haline gelen Çin ise 2000 yılında kıta ülkeleri ile Çin-Afrika İş Birliği Forumu (FOCAC) adı altında ekonomik, sosyal ve politik boyutları olan geniş kapsamlı bir iş birliğine başlamıştır. Otokratik yapısı ve ekonomiye devlet müdahalesi ile Batı ülkelerinden farklı bir kalkınma modeli izlemiş olan Çin’in FOCAC kapsamında Afrika ülkeleri ile iş birliğinin gittikçe yoğunlaşması ise, bu iş birliğinin Afrika ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmaları nezdinde hem olumlu hem olumsuz yorumlara yol açmıştır. FOCAC kıtanın altyapı ihtiyaçlarını gidererek, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerini iyileştirerek ve iş olanakları yaratarak Afrika ülkelerinin modernleşmesine katkı sunmaktadır. Ancak, iç meşruiyeti tartışmalı liderlere kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda destek olması, iş birliklerinde ağırlıklı olarak kendi stratejilerini uygulaması ve iç işlere karışmama ve iş birliği için politik ya da ekonomik koşullar öne sürmeme prensipleri; ulusal kimliğini oluşturamamış, vatandaş-devlet sosyal mutabakatını tesis edememiş ve kalkınma politikaları oluşturup uygulama konusunda zayıf kalan Afrika ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmalarına katkısı bakımından soru işaretlerini de doğurmaktadır.
 • Item
  KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ’NDEN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE TÜRK-KIBRIS POLİTİKASI
  ( 2021-11-09) BAŞDAĞ, Yusuf ; DERSAN ORHAN, Duygu
  Kıbrıs tarih boyunca birçok medeniyet ve devlet egemenliğinde bulunmuş ve uluslararası politikaya yön veren stratejik konuma sahip olmuştur. İngiltere’nin adaya sahip olmasından sonra Kıbrıs adasının temel unsurları olan Rum ve Türk toplumları arasında sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar hala devam etmektedir. Bu çalışmanın konusu, 1974-1983 yılları arasında Kıbrıssorununun çözümüne yönelik yapılan toplumlar arası görüşmeler doğrultusunda Türk Kıbrıs politikasının incelenmesidir. Özellikle dönemin uluslararası alanda etkin devletlerinin Kıbrıs politikasının Türk politikasında nasıl belirleyici rol oynadığı değerlendirilmiştir. Türkiye ve Kıbrıs Türk yönetiminin Kıbrıs politikasından bir kesit alınarak KKTC’nin kuruluş nedenleri ortaya çıkarılmış ve genel değerlendirme yapılmıştır.