International Trade and Logistics

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  YATIRIMCILAR RASYONEL Mİ?
  (Herkese Bilim Teknoloji, 2017-06-09) Turguttopbaş, Neslihan
  Sermaye piyasalarında işlem gören varlıkların fiyatlaması, finansal teorinin üstünde en çok yoğunlaştığı konulardan biridir. Sermaye piyasalarında oluşan fiyatlar, sadece işlem yapan çok sayıda küçük ve büyük yatırımcının varlık seviyesini değil, başta kaynakların ve fonların dağılımı olmak üzere, birçok önemli finansal kararı ve beraberinde genel ekonomiyi önemli ölçüde etkilemektedir. Bu kapsamda, varlık fiyatlarının temel değere ilişkin her türlü bilgiyi yansıttığı ve fiyatların ancak sözkonusu temel değeri farklılaştıracak yeni bir bilgi oluştuğunda değişebileceğini öne süren Etkin Piyasalar Teorisi, 1970’li yıllarda gündeme gelmiştir. Bu dönemde rasyonel beklentiler yaklaşımını kullanarak varlık fiyatlarını, ekonomik temellere dayandırmak suretiyle finans teorisi ve ekonomi literatürünü birleştiren birçok model geliştirilmiş ve matematiksel yaklaşımlarıyla bu modeller, özellikle mevcut varlıklardan türetilmiş ikinci kuşak ürünlerin fiyatlamasında kullanılmıştır.
 • Item
  İHRACATÇI KOBİ’LER İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: “BARTER”
  (Herkese Bilim Teknoloji, 2017-08-08) SAYGILIOĞLU, Nevzat
  Barter; firmaların, bir ağ sistemi içerisinde, satın aldıkları mal ve hizmet karşılığında, para yerine, kendi ürettiği veya sattığı mal ve hizmetleri vermesidir. Yani nakit imkanlarının olmadığı durumlarda; firmaların, ürettiği mal ve hizmeti bir sisteme dahil etmesi ve sistemden de ihtiyacı olduğu mal ve hizmetleri satın almasıdır. Karşılıklı iki firma arasında değil, çok sayıda firma arasında yapılan bir reel ticaret biçimidir. Barter, kapalı devre bir sistem olarak sisteme dahil firmaların arasındaki alış veriştir. Ödeme şekli, yerli veya yabancı para yerine, satın aldığı mal veya hizmetlerin karşılığını kendi ürettiği veya alım satım konusu yaptığı mallarla karşılamaktır. Dolayısıyla iki firma arasında mallarının değiş tokuşunu ifade eden takas işleminden farklıdır.
 • Item
  TÜRKİYE İÇİN “AFRİKA” NE ANLAMA GELİYOR?
  (Herkese Bilim Teknoloji, 2022-02-28) SAYGILIOĞLU, Nevzat
  Afrika 54 ülkenin yer aldığı bir kıta. Afrika kıtasının kuzeyinde 5, güneyinde 10, doğusunda 13, batısında 16 ve merkezinde ise10 ülke yer alıyor. Afrika, çeşitli çalışma ve araştırmalarda “Sahra Altı Afrika (SAA)” ve “diğer” şeklinde bölgesel gruplandırmaya tabi tutulabiliyor.
 • Item
  Girişimcilik ve Beşeri Davranış Kuralları
  ( 2022-02-16) EMİN BENLİ, Hande
  İnsan davranışı beşeri davranış kuralları ile düzenlenir ancak girişimcinin davranışını belirleyen kurallar sözünü ettiğimiz bu normatif kurallar mıdır? Girişimci bu kuralların hangilerini hangi ölçüde dikkate alır? Beşeri davranış kurallarının serbest piyasaya etkisi nasıl açıklanır?
 • Item
  UNUTTUĞUMUZ VE İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ “İNSANLIK”
  ( 2022-02-09) SAYGILIOĞLU, Nevzat
  15 yılı aşkın zamandan beri çeşitli gazete ve dergilerde düzenli haftalık yazılar yazıyoruz. Yazılarımızın temel çerçevesi ekonomi olmakla beraber bazen önemli olan veya önem verdiğimiz bazı farklı konuları da kaleme alıyoruz. Açıkçası bu kadar gündem yoğunluğu olan bir zamanda ve ülkede konu sıkıntısı çekmiyoruz. Fakat zaman zaman bu kadar gündem içinden hangisini öne çıkaracağımız konusunda veya nasıl farklı bir konu işleyeceğimiz hususunda açmaza düşüyoruz. Yani; herkesin söylediği, yazdığı şeyler dışındaki konulara farklı bakmak veya farklı konular işlemek istiyoruz.